Dato: 26. december 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Basns den 26 December 1866.

Kjre fortrffelige Grevinde!

Hvorledes skal jeg ret kunde takke Dem for Deres magelse Godhed mod mig, Deres venlige Tanke for mig; igaar fik jeg et fornyet Beviis ved at modtage det smukke Album og det poetisk nydelige Dam med Storken ved, den Fugl der engang skal prange i mit Digtervaaben. Jeg skatter saa meget og er taknemlig for at De, som er saa del og god, ligesom ogsaa Hr Greven saa venligt tnke paa mig. Nr var jeg imidlertid denne Juul ikke kommet herud. Fra forrige Fredag til sidste Lverdag, har jeg vret lidende, som jeg ikke i mange Aar har vret det. Jeg fik en voldsom Tandpine, der ikke lod mig i Ro Nat eller Dag, jeg prvede varme Omslag, til jeg fik blodige Kinder, jeg tog spanske Fluer og blev skaaret i Munden, men frst i Lverdags lagde Smerten sig og jeg stod med en steenhaard, ophovnet Kind, der var ikke Udsigt til at komme afsted; endelig i Mandags Morges, i hvor nerveus og udmattet jeg var, tog jeg afsted i den tidlige Morgen, fli Sor forbi, hvor Fru Ingemann har ventet mig og naaede Basns til Juleaften. Fru Scavenius er saa venlig at finde mit Besg her altfor kort idet jeg siger at jeg gjerne tager til Holsteinborg Nytaars aften; nu har jeg imidlertid faaet det vel indrettet; jeg har lovet at komme fra Holsteinborg tilbage og endnu blive her en 5 6 Dage og Planen er altsaa at jeg Tirsdag den 31 (Nytaarsaften) tillader mig at komme til Middag paa Holsteinborg og at blive der til den 4de Januar, (Fru Scavenius kjrer mig der hen). Vil Deres Naade og Hr Greven ikke nok have mig de 4 Dage. Jeg faaer jo et Par Ord til Forvisning. Jeg har da nydt Julen paa Basns og slutter det gamle Aar, ja lever ind i det ny paa det kjre Holsteinborg. Min hjertelige, rbdige Hilsen til Deres Naade, Hr Greven, Brnene og hele Omgivelsen.

Deres taknemlige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus