Dato: 25. december 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

565. Til E. Collin.

Basns ved Skjelskjr den 25 December 1866.

Kjre Ven!

Kun et Par Ord, en hjertelig Hilsen i Julen og Tak for det gamle Aar! siig det, fra mig, rundt i Deres huuslige Omgivelse. Jeg kom da afsted igaar Morges; hele Natten laae jeg i en skjr Svn for at vaagne betids, halv fem var jeg paakldt, men Vognen indtraf frst Klokken 6, da jeg saa var et Stykke oppe i Gaden, opdagede jeg at min Reisetaske, ikke, som jeg troede, var bragt ned i Vognen og maatte altsaa igjen tilbage og i Mrke rave op af Trapperne, det var en Deel besvrligt med de store Pelsstvler om Benene; betids kom jeg dog til Jernbanen og 9 1/4 vare vi allerede paa Slagelse Banegaard, her var kun en lille Fyr til at ordne Alt fra Poststuen og vi maatte da dse her i fem Qvarteer og derpaa snegle afsted nsten tre Timer fr vi naaede Skjelskjr, her var Vogn efter mig. Man havde i forgaars sendt samme til Slagelse, i det man troede at jeg kom med Sndags Middags Toget og vilde nu ikke at jeg skulde overnatte der eller tage Extrapost; det var meget betnksomt, men dog kjedeligt at det skete. Iaftes havde vi Juletr, Familien fra Borreby var her, ellers ingen. Jeg fik en smuk Photographi af Lucie Scavenius, i Fliels Ramme, en Erindring om den sidste Juul vi ere sammen her paa Basns. Fru Scavenius gav mig en lille, elegant Fodpose, som jeg ingen Brug har for. Inat sov jeg frste Gang ordenligt i otte Ntter, men der er dog endnu en Luftning af Tandpine tilbage, den kan lgge sig, men ogsaa igjen blse op i Storm. Paa Fredag er her stort Bal; den anden Januar ere vi Alle indbudte til Gaun, men jeg tager ikke med. De glder mig jo med Brev. De sagde at jeg, som hvert Nytaar, skulde faae en Opgivelse af min Formues Omstndighed ved Udgangen af December, det er mig om at gjre at vide hvor Meget jeg har over 10000 Rdlr, det jeg har derover regner jeg til at kunne, om jeg vil, benytte til at reise for. Hils Deres Kone, Louise, Jonas og Thybergs. Veiret er graat og vaadt, ligesaa i Kjbenhavn tnker jeg. Gid at nu et godt nyt Aar rulle op for os alle sammen. Hils Theodor!

Deres hjerteligt hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost