Dato: 22. november 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 22 Nov 1866

Kjre Fru Scavenius!

Nu er Deres Naade og Frken Lucia igjen paa Basns og snart, naar Julen kommer, glder jeg mig til ogsaa at vre der; see Dem ligesom Otto og Deres Hr Svigersn, glade og vel, jeg sender forud de hjerteligste Hilsener. Tak for de smukke Vaser og Billedet, de pynte i min Stue der isandhed er meget hyggelig og net med Tpper, Billeder, Nips og Blomster. Fru Melchior havde ved min Hjemkomst ladet bringe 8 Potter med Blomster, Fru Jerichau forgede disse, jeg fik desuden et lille nydeligt Brysseler-Tppe; Udsigten er prgtig og jeg har eet eneste Glas i hver enkelt Vindue. Opgangen er god og jeg har desuden et lyst Forvrelse. Deres Naade, der jo hdrer og glder mig med et Besg naar De kommer til Byen, vil finde at jeg nu boer srdeles godt. jeg var ikke paa Festballet, jeg blev hjemme og passede selv mine Lys, thi hele Kongens Nytorv var vel illumineret. Grevinde Holstein var inde i Byen et par Dage, hun medbragte til mig en deilig stor Krands der kan holde sig hele Vinteren, desuden noget af det vaiende Panama=Grs, det pranger ned som en heel Fane over Jenny Linds Buste som jeg har anbragt i en Krog mellem mellem Blomster. Desvrre har jeg kun Morgensol og Kakkelovnen er ikke meget stor; det bliver vist en strng og langvarig Vinter. I Foraaret tnker jeg paa en lille Udflugt til Paris, Udstillingen der forestaaer jo. Jeg glder mig meget ved de nye Arbeider af Carl Bloch; hans Billed med Niels Ebbesen lyser frem, for hver Dag, i Kraft og Skjnhed. Melchiors har kjbt et udmrket Stykke af ham for 1000 Rdlr, det er en romersk Osterie=Scene Skizzen til samme har jeg faaet i Forring af Bloch, der meget varmt slutter sig til mig. I aftes saae jeg Opfrelsen af Bournonvilles gamle ballet: Waldemar, der nu, forfrisket og tilvisse i strre Skjnhed, er traadt frem; den vandt stort og fortjent Bifald. Waldemar Price var Kong Waldemar og saae godt ud; i Slutnings Scenen havde han det Uheld, i det han bryder Aaget, sprang fra dette et Stykke Jrn der saarede ham i Hovedet, saa Blodet fld, men han udfrte sit Parti til Balletten var endt. Der var ellers noget Piinligt i, at hre for fuldt Orchester Melodien: Danmark deiligst Vang og Vnge, der ligge saa mange tunge Minder i den Sang. Mine nye Eventyr komme ud om en 14 Dage, jeg sender strax et Exemplar til Basns. Glder Deres Naade mig med Brev da boer jeg paa Hjrnet af Kongens Nytorv og lille Kongensgade. Send min rbdige hjertelige Hilsen til Fru Castenskjold paa Borreby ligesom ogsaa til Grevinde Holstein. Det er en smuk Leilighed hun og Hr Greven have faaet lige ud for Blancogaden. Endnu engang Tak for de smukke Dage i Efteraaret jeg nd paa det kjre Basns. Deres Naades taknemlig hengivne H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus