Dato: 12. november 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Kjbenhavn den 12 October [o: 12 November]

1866.

Kjre Fru Grevinde!

Den Dag jeg var i Sor, efter de smukke Dage paa Holsteinborg, skrev jeg strax Deres Naade til. Meget har jeg lngtes efter at erholde et Brev igjen og erfare hvorledes det staaer til i det hyggelige Hjem, men Dagene flyve hen, og jeg har nu den Frygt at Deres Naade ligger syg.

Min nye Leilighed129 er ganske net og har en herlig Udsigt over hele Kongens Nytorv, jeg har kun to Stuer, men den strste er nu ved Tepper og ved de mange Blomster mine Veninder have sendt mig, saa smuk, at Enhver kan boe der. En Deel Malerier og Tegninger pynte Vggene, Statuetter og Nips staae paa Borde og Bogreoler. Jeg havde naturligviis illumineret om Aftenen paa Dagmars Festdag130, jeg blev hjemme og passede Lysene, var ikke paa Bal, men der skal have vret srdeles smukt. Mine Eventyr ere hos Bogtrykkeren131, Gjemt er ikke glemt har jeg allerede lst Correctur paa, man synes saa godt om det, ogsaa Portnerens Sn er istand fra Trykkeriet. Maleren Block132 arbeider ivrigt paa sit store Billede: Niels Ebbesen drber Grev Geert133, det bliver prgtigt; det morer mig at een af mine Sophaepuder, der har et gammeldags Udseende, kommer med paa Billedet, som Geerts Hovedpude. Jeg lnges efter Landet, eller Syden; det raa, vaade Veir og den megen Snakken gjr ikke Bylivet kjrt. I Theatret er ikke meget Godt at hre eller see; Skitelberen i Casino134 er ganske udmrket, men jeg har dog nok deraf med den ene Gang jeg saae ham. En ny Sangerinde skal der debutere i et ldre Stykke jeg har bearbeidet: en Landsbyhistorie135. Naar Deres Naade glder mig med Brev, siig mig da hvor Hr Greven boer, ligesom ogsaa hans Fru Moders Bopl; jeg faaer jo ogsaa Svar paa Vaske-Sprgsmaalet. Frken Borup lever vel endnu? Jeg tnker at jeg nok kommer til at lse for hende en Gang endnu; bring hende min Hilsen, men srlig hils Bodil og Elisabeth, ligesom ogsaa min kjre Christian Christoph; Frken Schmidt og Huuslreren mange Hilsener. Haven har vel endnu Lv og Blomster? Svanerne ligge paa Vandet og Solen skinner haaber jeg ind i Stuerne hvor ikke det fineste Rosenblad136 sygner. Gud glde og velsigne Deres Naade og det deilige Hjem De har.

Hjerteligst og rbdigst Deres taknemlige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus