Dato: 25. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 25 October 1866.

Kjre Ven!

Viis mig den Tjeneste at sende i mit Navn til Lorenz Frhlich et Exemplar af "I Sverrig", Boghandler Hetzel vil maaskee besrge en god fransk Oversttelse. Det er mig om at gjre at Frhlich snarest faaer Bogen, men at jeg og ikke han betaler hvad det koster at sende ham den? Den maa ikke gaae som Brev, men som Pakke eller under Krydsbaand, dog dertil er den vel for tung. Besrg det paa det Bedste, men snarest. For at dette lille Brev ikke skal vre kun Plageri, vil jeg tilfie en Ting jeg troer De bliver tilfreds med. Jeg har vret srdeles flittig her ude paa Landet, Reise Indtrykkene ere bragt paa Papiret, men maa endnu sunde sig og kunne ikke komme ud til Julen, derimod bringer jeg Dem maaskee, (rimeligviis til den 5te November og det er jo tidsnok), et Hefte "nye Eventyr og Historier"; mellem os, de ligge i Skuffen; det strste er fdt i Portugal, de andre Smaa her hjemme; vi tales nu ved; jeg kommer til Byen paa Sndag den 28de October. Hils Deres Frue, Moder og Broder.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

E. S. Imorgen er jeg i Sor hos Fru Ingemann.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 46-47)