Dato: 24. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Holsteinborg ved Skjelskjr

24 October 1866.

Kjre Fru Melchior!

Lille Thea har vel faaet mit Riimbrev? Brev De selv skulde tidligere have hrt fra mig, men jeg har i den sidste Tid vret saa srdeles oplagt til Digtning at al Brevskrivning er skudt tilside. Jeg har bragt paa Papiret nsten hele min Reise til Portugal, dernst sluttet "Portnerens Sn", ligeledes "Moster" og endelig skrevet et helt nyt Eventyr: "Skruptudsen", er det ikke Virksomhed? Imidlertid maa jeg dog i Dag sende Dem et Par Ord, ikke for at faae Brev igjen, det tr jeg ikke vente, jeg er nu ogsaa paa Farten, men kun for at sige Dem Alle et hjerteligt god Dag! - jeg reiser Fredag-Morgen fra Holsteinborg til Sor for der at see og tale med den kjre gamle Fru Ingemann, som nu har erholdt sit Syn igjen; Sndag, om Gud vil, haaber jeg at naae Kjbenhavn og snart er jeg da i Deres hyggelige Stue; ikke sandt, jeg spiser der jo imorgen otte Dage, Torsdag? Nu er her allerede saare koldt paa Landet, jeg formoder, at De er flyttet til Byen; jeg har Ild i Kakkelovnen, og i Kjbenhavn ligger en Favn Brnde og venter mig. De har vret saa elskvrdig at see paa min lille Leilighed, skriver Fru Collin; der er god Udsigt, og det er altid godt, at have gode Udsigter. Hun skriver at jeg kommer til at boe "standsmssig". Tredie Sal; De seer, hvor hit hun stter mig. Fru Collin har ellers vret magels god ved al sin Omhu her for mig. De kan troe hun er en Perle! men det er De selv da ogsaa, veed De det ikke, saa sprg Deres Mand! Ham hilser De paa det hjerteligste fra mig, og ligesaa alle Brnene og de mange Venner og Veninder, mellem hvilke jeg fremhver Billes og Carl Bloch. Jeg vilde nske at De kunde see mine to Stuer her paa Holsteinborg, see de mange Blomster ved mit Skrivebord, see de elskvrdige Mennesker, der ere saa magelst gode mod mig. Grevinden er ogsaa en Perle; jeg er nrved at troe, at Perlerne groe i Danmark og saa har jeg da ret i at synge, som jeg har sjunget:

"Jeg troer der er skjnnest i Danmark!" -

Seer De Deres Broder Martin Henriques eller hans Frue, da hils dem meget; jeg tnker at naae ind med Morgentoget og da er jeg der til Middag, betids, men det er ikke ganske vist. - Men nu mldes allerede at Postbudet venter, det har nsten halvanden Miil at ride og maa vre i Skjelskjr til rette Tid, altsaa Lev vel!

Deres taknemlig hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad