Dato: 19. oktober 1866
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

563. Fra Henriette Collin.

Fredag [19/10 1866]

Kjere Andersen!

Havde jeg vidst, hvad jeg af Deres Brev idag fik at vide at De ikke kommer fr 25de tidligst, saa havde jeg ikke behved at skrive Dem det ubehagelige hovedkuls Brev til og sparet Dem for den Harme som jeg er vis paa at det fremkaldte.–De tror naturligvis kjere Andersen at jeg med min sdvanlige dselhed har kasseret Deres gode og store Gulvtppe'ndash;men De gjr mig Uret'ndash;Om dets Strrelse kan jo ikke disputeres'ndash;der vil komme til at mangle nsten 2 Alen rundt om og saa er der midt paa, de store Huller, som De maaskee ikke kjender, men som i Reglen fremkomme ved Udbankningen om Foraaret som altid skeer med en'ndash;tildeels ndvndig'ndash;Voldsomhed. Nu er det efter modent og sparsomligt Overlg, mit endelige Forslag til Dem at vi lade Saddelmageren reparere det saa godt som muligt og lgge det da midt paa Gulvet, fastslaaet med smaae usynlige Sm.–I Sovekamret er det jo ikke ndvndigt og maaskee holder De ikke deraf.

Paa Deres Brndekammer ligger en Favn godt Bgebrnde som vores Karl har besrget og for Cocks vil Deres Frken nok srge, som hun i Et og Alt synes at have stor Lyst til at De skal blive tilfreds. Baiersk l faaes hos Aporta til almindelig Pris, jeg antager naar det kjbes af hendes Pige –ikke naar det drikkes af Dem i Condittoriet'ndash;Hvis De har ondt ved at lse min Skrift saa er det fordi jeg er daarlig og mine Hnder iskolde –Fru Melchior var her nu for at vi sammen skulle tage Deres Vrelser i Betragtning, men jeg tr ikke gaae ud, hun var her temlig lnge og jeg tror vi morede os godt ved at tale sammen, hun er vist baade forstandig og hjertens god.

Der er intet at fortlle fra Familien uden at Pauline fremdeles er lidende og jeg frygter for et alvorligt Onde.–

Lad mig saa hre Deres endelige Beslutning kjere Andersen saa skal Alt skee paa bedste Maade.–Jeg gruer lidt for at see Dem frste Gang efter at De har taget Deres Seng i Brug, Madradser ere som Stvler, de maa bruges en liden Stund inden de blive behagelige'ndash;Fru M og jeg bleve enige om at vi gjrne vilde have et paalideligt Menneske til at lgge den til for Dem!

Farvel nu gaar jeg i Seng D[eres] Jette C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost