Dato: 12. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den 12 October 1866.

Kjre Fru Henriques!

De er flyttet til Byen og har det endnu mere nydeligt end fr! det vides allerede herude i det sydvestlige Sjlland. Jeg lnges meget efter at samles med Dem og Deres, ret at udtale og fortlle Om saa mange Ting der ligger imellem Januar og October; den hele lange Reise! - Det var et saa kort Blik ude paa Landstedet! jeg havde det ellers ganske fortrffeligt hos Deres Svoger og Svigerinde; de vare utrttelige i deres Velvillie og Opmrksomhed imod mig; jeg havde det som en Prinds og hvad der var det deiligste, jeg havde dertil Fornemmelse af at jeg var en velkommen Gjst. Ogsaa den kjre Block fik jeg der at see; han har en stor Stjerne hos mig, men han er da ogsaa selv en Stjerne af frste Strrelse. Jeg reiste fra Kjbenhavn til Holsteinborg, Alt var ogsaa der velsignet og godt, Solen skinnede, Haven stod i en Pragt med Blomster, de vilde Svaner laae. ude paa Vandet; Orgelet fra Kirken klang ind i min Dagligstue, jeg skilles nemlig kun ved en Dr derude fra Kapellet. Milde ine saae paa mig; jeg er igrunden et heldigt stillet Menneske! Nu har jeg allerede vret et Par Dage paa Basns, imorgen have vi stor Jagt; her komme henved 30 Gjster; hele Huset, hvert lille Kammer bliver optaget. Lverdag otte Dage gaaer jeg igjen til Holsteinborg og da i Ugens [Lb] til Kjbenhavn, hvor jeg rimeligviis indtrffer Torsdag eller Fredag 25de. Sndag den 27de vil jeg jo vre velkommen til Middag hos Dem? da skal jeg vise Dem fra Deres Balcon hvor H. C. Andersen boer i Gjenhohuset. Dersom De en Dag hdrer ham med et Besg vil De ogsaa see, hvor endnu yndigere, Hr og Fru Henriques boe i deres nye Leilighed. Vi have nu Theatret midt imellem os, nu maa vi dog vre istand til at tvinge gode Stykker ud af det, navnlig gode Operaer; ere vi enige derom? Hils den elskvrdige Juliette Price og hendes Sstre; De seer dem vel? Er det ikke underligt at Scharff, uagtet jeg strax besgte ham efter min Hjemkomst, slet ikke i de tre Uger jeg var paa "Rolighed", kom ud at besge mig, det var dog kun en Vandring eller en 8st Tour med Spoer-Vogn! jeg er hange at han i sine Sympatier er noget flaggrende! - Brev tr jeg vel ikke vente fra Dem, men skulde et saadant blive til, da er Landeveien det har at gaae "over Skjelskjr til Basns". De maa endelig paa det hjerteligste hilse Deres Mand, Brnene, Jomfruen og alle flles Veninder. - Jeg besger paa Hjemfarten den gamle Fru Ingemann, der har ladet sig operere og faaet sit Syn igjen, ogsaa den gamle Fru Lsse, som er op i de 80, har forsgt en Operation og seer; jeg besgte hende hos Lgen Hansen; hun havde i 18 Aar ikke seet mig og hendes Ansigt straalede af Glde i det hun igjen kunde betragte mine Trk: "uforandret!" raabte hun; "jeg kan see Dem! hvor det er deiligt at kunne see!" - Jeg lider ellers af Tandpine! den strke Varme i Portugal og den kolde Luft her hjemme vil ikke ret jevne sig for mig. Gjerne fli jeg snart igjen Syd paa, men det tr jeg jo ikke tnke, mindre sige! Deres hjerteligt

hengivne, rbdige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 144-47)