Dato: 22. september 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

"Rolighed" den 22 Sept 1866

Kjre, fortrffelige Fru Grevinde!

Det var, som altid, et rigt og velsignet Brev De forundte mig; Tak derfor! - Deres Naade og Hr Greven ville altsaa venligt som altid, see mig og give mig nogle Dage. Gjerne. Jeg vilde allerede i Dag have vret paa Holsteinborg, men Groserer Melchios, hos hvem jeg er paa "Rolighed", holde" mig paa den elskvrdigste Maade tilbage; jeg har maattet love at blive en Uge endnu og saaledes bliver Afreisen frst paa Lverdag den 29de September. Jeg vil gaae med Middagstoget fra Kjbenhavn; tr jeg ikke nok i Sor, hvor Toget indtrffer mellem 3 og 4 paa Eftermiddagen, haabe at finde en Vogn fra Holsteinborg. Skulde det imidlertid trffe saa at Hr Greven er i Kjbenhavn og agter sig paa Lverdagen med et andet tog til sit Hjem, og der i hans Vogn er Plads for mig og en lille Kuffert, da haaber jeg at blive underrettet herom i Brev, adresseret: Groserer Melschior, Hibroplads Nr 21; men hrer jeg Intet da ved jeg at det betyder at jeg ventes paa Lverdag med Middagstoget. En Uge ville de jo nok forunde mig Ophold i Deres velsignede Hjem, da drager jeg til Basns og efter et lignende langt Ophold der, hjem - til - Kjbenhavn. Meget glder jeg mig til at fortlle Deres Naade om Deres Ssters andet Fdreland, det skjnne Portugal. Igaar reiste da vor kjre Prindsesse Dagmar121; det var ganske veemodigt! for nogle Dage siden blev jeg kaldt til den kongelige Familie og fik da Leilighed til at sige hende Levvel. Igaar, paa Skibsbroen, i det hun skreed forbi og saae mig, standsede hun og trykkede min Haand; jeg fik Taarer i inene, Stakkels Barn! Gud glde og velsigne hende! - der skal, siger man, ved Hoffet i St Petersborg vre et smukt Familieliv, men hun kommer dog der til et fremmet Land, et fremmet Folk og Religion, og beholder ingen af sin tidligere Omgivelser om sig. Igaar Aftes feirede Arbeiderforeningen122 deres Stiftelsesdag, jeg var indbudt som resgjst og min skaal blev smukt og hjerteligt udbragt; deg fik af dem Alle den bedste og varmeste Velkomsthilsen i Hjemmet. Bring Hr Greven og Brnene min Hilsen, Lverdag, om Gud vil, sees vi!

Deres Naades taknemmelige, rbdige

H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus