Dato: 15. september 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

554. Til Henriette Collin.

Rolighed den 15 Sept: 1866.

Kjre Fru Collin!

Det var en smuk Middag for mig forleden, her paa Rolighed, den havde vret det endnu mere om De og Jonas havde vret med. Srdeles lnges jeg efter at tale med Dem begge to, men srligt nu at see Dem, kjre Fru Collin. Det var min Plan imorgen, Sndag, at komme til Hellebek; men jeg er bedet om endelig at blive her i Huset, da der komme nogle af Huusvennerne som saa gjerne nske at samles med mig; jeg maa da, indseer De, blive. Nu vilde jeg Mandag kjre til Helsingr, men netop da skal Professor Scharling begraves; De veed min Ulyst til at flge Liig, men her, da rsteds Familie veed at jeg er i Byen, vilde man maaskee lgge nogen Vgt paa om jeg tog bort og ikke fulgte, altsaa er ogsaa Mandag optaget. De kommer ind paa Tirsdag, sagde Deres Mand, er det vist? Da sees vi i Byen Onsdag, men er det ikke vist, da lad mig til Mandag-Eftermiddag vide det, thi kaldes jeg ikke til Kongen og det er nogenlunde Veir, da vilde jeg paa Tirsdag kjre til Hellebek, tale med Dem og see Eduards Kilde, som jeg er meget nysgjrrig efter at see og smage. Deiligt var det imidlertid om De virkeligt flttede ind paa Tirsdag, jeg bliver her hele naeste Uge. Jeg har besgt Frken Hallager, det er to ganske ntte Vrelser; men hun forlanger 20 Rdlr for disse uden Meubler, jeg havde, paa anden Sal, tre Vrelser meubelerede for samme Priis hos Fru Anholm. Jeg har derfor endnu ikke sluttet Accord, men har nok Lyst at fltte ind, men mere end 25 Rdlr, godt meubeleret synes jeg dog ikke det er Vrd at give; jeg har en Skrk for at kjbe selv Seng og Meubler, tnk hvormeget jeg da har at fltte naar jeg en Gang vil ud at aande Verdens Luft. Jeg vil nok tale med Dem om Huus Arangementet, dersom Frken Hallager vil vente saalnge. Jeg har faaet et Brev fra Odense; mine Venner der ville, i det Huus de antage for mit Fdehuus nu lade indmure en Steen hvorpaa bliver at lse at jeg er fdt620 der; det er meget venligt, men jeg621 synes dog det er bedst at udstte det til efter min Dd. Fra Luzia Scavenius fik jeg iaftes Brev hvori hun mlder mig sin Forlovelse med Lieutenant Carstenskjold til Borreby; De husker ham: Helten ved Dyppel, der stod der med Lieutenant Ancker. Hils Deres Mand og Louise! beed Jonas besge mig paa Rolighed, han kan jo tage sin Middag der en Dag naar han ikke har andet Sted.–Hils Kildent og gld mig snarest med et lille Epistel.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost