Dato: 17. juni 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.
[kuverten: Til Fru Melchior. / fdt Henriques. / Ad: Hr Grosserer Melchior, / Hjbroplads 21 / a Copenhague / en Danemarc / franco / via Prussia /

hrer til brev Brev]

Tekst fra: Niels Oxenvad