Dato: 20. maj 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

539. Til E. Collin.

Lissabon den 20 Mart [C: 20. Mai] 1866.

Kjre Ven!

Der hengaaer 8 til 9 Dage fr et Brev fra Lissabon naaer Kjbenhavn og om vendt altsaa samme Tid, jeg skrev strax Dagen jeg kom (den 6te) og sendte det afsted Dagen derpaa, jeg er meget begirlig efter at vide om det har naaet sin Bestemmelse, men jeg kan endnu ikke have Svar fr om 3 a fire Dage. Det er lang Tid mellem at skrive og faae Svar. Brdrene O Neill husker saa tydeligt hele den collinske Familie og vide alle Fornavne, de sprge om Ingeborg og Louise. Joseph der var noget sentimental som Dreng og svrmede for Frken Gottschalk, er endnu bld naar han taler om Danmark. Den frste Dag loe og grd han veed Alt hvad jeg fortalte; han sagde mig ogsaa at han havde nsten flt en Angst ved at see mig, da saa mange Erindringer og mange srgelige, saaledes Jette Wulffs og Christians Dd, derved vilde strkt fylde ham. Han husker Dem, kjre Ven, saa tydeligt og beder mig erindre Dem om en Kasket De bar med en kolosal Skygge. Joz lever et dolce farniente, tager slet ikke Deel i Forretningerne, men lever aldeles indesluttet; i Cintra har han et Landsted med en deilig Park, riig paa Blomster og Springvand, der skal jeg vre nogle Dage hos ham naar jeg nu frst har besgt en tredie Broder, jeg ikke kjender og som er bosat i Setubal. Georg O Neill, min Vert, er livsglad og prgtig, har en rar Kone og to prgtige Drenge, der ride, voltigere, musicere, tale Dansk, Svensk, Fransk, Engelsk, Tydsk og Portugisisk. Han husker i sr Gottlieb, der engang i Skolen tog hans Parti, der da han engang havde pryglet en Dreng som havde fornrmet ham, blev paa Gaden passet paa af den Pryglede og to Andre. Vil I tre gaae mod Een! sagde Gottlieb, skamme I Eder ikke! han prygler godt Een!– Georg O Neill voltigerer, rider og skyder hver Morgen fr han tager ind til Forretninger; de danske Capitainer rose ham meget og jeg troer neppe vi i noget Land har en saa dygtig, saa gte dansk Consul, som vi her have i Georg O Neill. Han nsker at eie min Buste i Biscuit, vil De ikke, naar De har lst dette Brev, hos Bing lade kjbe et Exemplar, ligesaa hos Reitzel, hvem jeg snart skriver til, faae et Exemplar af Mit Livs Eventyr, ligesaa den illustrerede Udgave af Historier, (ikke Eventyr og Historier) den koster 8 U eller 10 U dernst et Exemplar af Allens Danmarks Historie, som den unge O Neill gjerne vilde eie! Disse Bger med Busten, beder jeg Dem faae pakket vel ind og have beredt til, om ikke lnge, en Skibskapitain, som Georg O Neill giver det i Comission, indfinder sig i Deres Huus eller sender Bud der hen, med et lille Brev fra mig hvori staaer Overbringeren modtager Bsten og Bgerne til Georg O Neill i Lissabon; jeg vilde gjerne at Pakken kom her medens jeg endnu er her. Hvorlnge Opholdet bliver veed jeg endnu ikke, Varmen og Veiret, der bestemmer mit Befindende maa afgjre det.–Forleden Dag blev jeg forestillet for Kongens Fader, Kong Fernando, der meget naadig modtog mig, det stod strax derpaa i Lissabons Hovedavis, hvor allerede strax af efter min Ankomst var et Par venlige Ord om poeta dinamarques. Jeg har faaet flere venlige Indbydelser fra adskjellige600 af den hie Adel, saa at jeg slet ikke har fornummet til den Fornemhed, man har sagt var i dette Land, de ere alle magelst elskvrdige og gode mod mig; Ja Kong Fernando frte mig selv om i sin Have og ved Afskeden trykkede han min Haand. Fra den engelske Minister, Lytton, Digteren Bulvers Sn, der engang var i Kjbenhavn, har jeg ogsaa faaet Indbydelse til Cintra, det Sted Byron besynger som Foraarets Throne, det nye Paradiis.

Jeg kunde nske at Deres Svoger Drevsen var her og saae denne Blomsterprakt og tillige hvor dansk Naturen er og frem for alt hvor gte dansk i Sind og Tanke H[uset]601 O Neill er; Georg erindrer ham godt fra Academiet. Men nu lev vel! hils Deres Kone, Louise etc.

Deres trofaste

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost