Dato: 17. maj 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Lissabon 17 Mai 1866.

Kjre Fru Melchior! Tak for Deres velsignede Brev! jeg fik det i Bordeaux, hvor jeg ret begyndte at blive hjemme og fandt mange deeltagende Venner. Byens Gouverneur var meget opmrksom mod mig, De vil i Bladet "la Gironde" kunne lse hvor deeltagende man omtaler mig, Stykket slutter med: " - Andersen a recu a Bordeaux un chaleureux accueil dans toutes les maisons ou il est all, et il a partout fait apprecier les qualits de son coeur, gales au moins aux dons brillants de l'intelligence que le ciel lui a departis. Le Genral Doumas avait gracieusement mis un loge du Grand Theatre a sa disposition. Les Danois habitant Bordeaux ont t flatts des gards prodigus leur pot national." - Det urolige Veir var Skyld i at jeg opgav den beqvemme Reise med Dampskib lige til Lissabon, men fortrd det, thi Veiret blev godt de frste tre Dage og Reisen over Land var mere besvrlig end jeg havde tnkt. Jeg overnattede i St. Sebastian og i Burgos fr jeg naaede Madrid, men her flte jeg mig slet ikke hyggelig, og heller ikke denne Gang fandt jeg noget Tilhold hos en eller anden dansk Autoritet; vor Consul var i Paris, dog heldigviis var jeg anbefalet den portugisiske Minister og denne ordnede Alt paa det Bedste. Den hurtigste Reisemaade herfra til Portugal er med Coureren, denne har kun Plads til to Personer, det gaaer over Stok og Steen; Mad og Drikke maa man selv fre med; frst ved Badajos, tt ved den portugisiske Grndse, begynder igjen Jernbanen og man kommer ind i det civiliserede Portugal; det er en stor Overgang, det er som kom man fra den gamle Tid ind i den nye. To Dage og tre Ntter maatte jeg uafbrudt reise for fra Madrid at naae Lissabon; det var Mere end jeg havde tnkt, jeg forstaaer endnu ikke hvor jeg fik de Krfter fra, men jeg maatte holde ud; eensomt og de var det i det spanske Land, kun hist og her laae et Huus for Gendarmerne som vogte Veien for Rvere; Ruiner og Hjorder af Faar var den eneste Afvexling. Sndag morgen den 6te Mai naaede jeg Lissabon og kjrte strax ud til O Neills Villa; det var en Glde, og saa hjerteligt blev jeg modtaget af dem Allesammen! men hvor var jeg trt. Nu har jeg udhvilet og vret et Par Gange inde i Lissabon, ja jeg er allerede blevet modtaget af den regjerende Konges Fader, Kong Fernando, der var hist elskvrdig og naadig mod mig, selv frte han mig om i sin prgtige Have og ved Afskeden trykkede min Haand med megen Venlighed; jeg glder mig til at see hans deilige Slot i Cintra; det ligger hit paa Bjergkanten, som en Svalerede og har Udsigt over Oceanet. I Cintra skal jeg boe hos Jos O Neill, men fr dette Besg, tager een af Snnerne med mig til Setubal hvor en tredie Broder af Brdrene O Neill boer. Den Dag det franske Dampskib kom og man ventede at jeg var med, havde alle de danske Skibe, 14 i Tallet, heiset Flag for at hilse paa mig. Jeg talte i forgaars med en af Kapitainerne, Nielsen fra Korser, som farer for Kjbmand Kruse. Landstedet hvor jeg boer hedder Penieros, det vil sige "Grantres-Bjerget", Marken rundt om er ganske dansk, med Korn, Klver og Gaaseurter; men hen over Gjrder af store Cacter og Aloer, hnge de ildrde Geranier og de friske Passionsblomster, Nord- og Syd-Naturen omfavner her hinanden og i hvor varm Solen er, saa lufter dog en frisk Brise til os fra Havet. Portugal er et deiligt Land! Naturen rigere og friskere end i Spanien og man siger ogsaa at Folket er godt. Her i Huset tales Portugisisk, Fransk, Dansk, Svensk og Tydsk, her lses, musiseres, ves Gymnastik, man rider og kjrer omkring; men jeg maa dog i Middags Timerne allerede holde mig inde for Varmen og fler at Syden forlanger sit dolce far niente. Hils paa det hjerteligste Deres Mand og Brn, bring Block og Billes, med mine mange andre Venner og Veninder, min Hilsen. Siig mig lidt om Udstillingen, jeg hrer der har vret et Maleri efter min Historie om "Valdemar Daa", hvorledes er det malet og hvilken Situation? Nu er vel De og Deres ude paa "Rolighed"? De besger vel Deres Broder paa Strandveien, bring ham da vedlagte lille Brev-Blad. - Og sprg Deres Svigerinde hvorfor hun aldrig skriver mig til, det gjorde hun dog i gamle Dage. Jeg veed ikke om jeg har fortalt Dem at Keiseren af Mexico har udnvnt mig til Kommandeur af Ordenen "Notre Dame de Guadeloupe", jeg fik Efterretningen i Paris. Nu glder De mig vel snart med et Brev, dette behver 8 9 Dage hjem, og Deres igjen ligesaa lang Tid her til; det er lnge at vente naar man lnges!

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen /

[Kuvert]&Lisboa 19/5/1866' Fru D. Melchior, fdt Henriques, Adresse Hr. Grosserer Melchior, 21 Hibro Plads, Copenhague en Danemark

[Pskrevet i Hnden:] 17/5 66.

Tekst fra: Niels Oxenvad