Dato: 17. maj 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Henriques
Sprog: dansk.

Lissabon den 2den Juni 1866.

Kjre Ven!

Hvor De dog er god og trofast! De har gldet mig med Brev, jeg fik det ved min Afreise fra Madrid. Derfra havde jeg en meget besvrlig Reise gjennem det de, vilde Landskab, hvor det i Gallop gik afsted med Coureren, Nat og Dag; ja tnk at jeg holdt det ud i to Dage og tre Ntter ideligt [at] kjre; saaledes naaede jeg Sndagmorgen den 6 Mai Lissabon og en halv Time [efter] ONeills Landsted. Her er en egen Blanding af dansk Natur og hele Sydens Fylde. Gjrdet af Aloer, Roser og Geranier mylre frem, Palmetr et lfter sig i den blaa Luft og Passionsblomsterne voxe med Convolvoli hen over Murene, men paa Marken groer det danske Korn, de danske Blomster, inde i Stuen tales Dansk og Svensk; Konen i Huset er hist elskvrdig og god, Snnerne prgtige unge Mennesker; Solen er rigtignok varm men her lufter altid en frisk sund Brise fra Sen. Forleden Dag blev jeg forestillet for Kong Fernando der var meget naadig og elskvrdig mod mig, selv frte han mig om i sin store deilige Have, hvor vi gik under Palmer, hvert Blad stort til Tag for et heelt Lysthuus. I disse Dage reiser jeg til Setubal og derfra til Cintra, det smukkeste Sted i dette deilige Land, hvor Civilisationen boer, man er her igjen inde i den levende Verden. Hils Deres elskvrdige Frue, som rigtignok, paa denne min Reise, aldrig skriver mig til! omfavn Brnene, hils Frknerne Price, Watt, Hedt, Carstensen og tnk Alle paa mig med det Hjertelag som jeg tnker paa Dem. Deres trofaste

H. C. Andersen.

E. S.

Vil De takke Bournonville for hans Brev, han skal snart faae et lignende fra mig. Indholdet af Balletten kj endte jeg allerede, Scharff havde meddeelt mig derom, da han vidste at det vilde interessere mig.

E. S. Da forleden Dampskibet kom fra Bordeaux flaggede alle danske Skippere i den Tanke at jeg var ombord.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 134-35)