Du har sgt p: +Thorvaldsens +Museum

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 10. maj 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Albert Thorvaldsen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 10 Mai 1838
For dog paa en Maade at komme med Fregatten til det kjre Italienog kunde sige Dem en venlig god Dag og Tak for alt Godt, skriver jeg dette lille Epistel. Hvor kjr Kunsten og Landet er mig vil De have seet, dersom De har lst min Roman Improvisatoren, der tidligere er blevet sendt til Bibliotheket i Rom, men hvad Bogen ikke har kunnet sige Dem, skal her mit Brev gjre: Tak for al Deres Venlighed imod mig, Tak for den kjrlige Trst og Opmuntring De gav mig, da jeg i Rom flte mig nedtrykt over en ukjrlig Dom i Hjemmet der tilfaldt mit Digt Agnete. Siden min Hjemkomst, da jeg optraadte med: 'Improvisatoren' har Alt forandret sig til det Bedre, jeg har fundet megen Erkjendelse, dog meest i Tydskland, hvor man nsten vurderer mit Talent for hit. Alle mine senere Bger ere blevne oversatte og selv i Frankerige vil nu 'Improvisatoren' udkomme oversat paa fransk. De hrte saa kjrligt paa mit Mismod, derfor maa de ogsaa hre paa min Glde. Maaskee har de glemt Deres trstende Ord, jeg har det ikke! Min Biographie udkommer snart i Tydskland, der vil De see hvor godt Deres Venlighed gjorde mig. Mit nyeste Arbeide er en Roman i tre Dele: 'Kun en Spillemand', der viser hvorledes den meest begavede Natur, naar den ei har en kraftig Villie og udvortes gunstige Omstndigheder kommer til, maa gaae til Grunde. Dansk Natur og dansk Folkeliv pynter Scenen der dog ogsaa har Malerier af Rom, Wien og Paris at opvise. Med stor Lngsel see vi Alle den Tid imde at Fregatten kommer tilbage, om den da skulde brige os Dem. De vil finde utallige, varme Hjerter, men - et koldt Climat! Fra Collins har jeg mange Hilsener, de ere Alle vel. Kommer De ikke til os, da gld mig med et Ord eller en Hilsen, som n af de tilbagevendende vil bringe mig, ingen skjnner meer der paa, end jeg. I vor litteraire Verden er meget Liv, skjndt Politikken begynder at vre meest hirystet. ehlenschlger har givet os en Tragedie: Oluf den Hellige, som har smukke Enkeltheder og meget Fortrffeligt. Ingemann gav os nyligt et dramatisk Digt Renegaten og Hertz en audeville: Flugten til Sproge, fremsprunget ved den gjennemgribende Vinter vi iaar have prvet. Nsten over to Maaneder var Danmarko og Sverrig var eet Fastland, der var et Liv og en Bevgelse paa Sen, som om Sundet var den store Landevei. Min venlige Hilsen til alle Landsmndende. Deres af Hjertet, trofast hengivne
H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus