Dato: 20. april 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Bordeaux den 20 April 1866

Kjre Fru Melchior!

Imorgen har jeg vret her i Bordeaux i 8 Dage og frst i Dag faaet et Brev hjemme fra og det var Deres velkomne Brev; jeg skriver strax at De kan fornemme hvilken stor Glde De igjen har forundt mig. I mit sidste Brev fra Paris fortalte jeg Dem om min Fornielse - paa Fdselsdagen den anden April, men jeg har endnu at tilfie hvad jeg ikke vidste om Aftenen da jeg skrev til Dem, vor Kronprinds havde selv vret hjemme i mit Hotel for at lyknske mig, han havde vret der med General Kaufmann; det var i hi Grad smukt og venligt af ham. Han har ved enhver Leilighed, i Paris sgt at glde mig, viist mig stor Velvillie. I Paris modtog jeg over Kjbenhavn Meddelelse om en Hder, der er forundt mig, Noget jeg aldrig drmte om, Keiseren af Mexico har udnvnt mig til Kommandeur af Notre Dame de Guadaloupe Ordenen. Gamle Rosine erindrede saa godt Deres Svigerinde, han har jo hrt hendes Sjlfulde Spil. Han indbd mig til en Concert hos sig, men den blev frst efter den Dag jeg havde bestemt til Afreise. Forrige Fredag forlod jeg Paris, glad ved at flyve bort fra al den Uro og al den Trthed jeg der flte. Veiret var deiligt, alle Frugttrer blomstrede og i Tours hvor jeg overnattede, nd jeg ret, efter et voldsomt Tordenveir, den deilige Aften; jeg sad paa min Balkon under blomstrende Trer. Her i Bordeaux kom jeg lige ind i den varme Sommer; Vinterfrakken maatte paa Knagen, let og sommerligt har jeg lbet om i flere Dage, det blev 18 til 20 Grader. Den bothaniske Have med blomstrende Kastanier og Seriner er Noget af det deiligste paa denne Tid, jeg har seet; det er som et Trylleri saaledes at springe midt ind i Sommeren. Paa Onsdag den 25 gaaer her fra et meget stort Dampskib til Rio, det anlber Lissabon, man har raadet mig at gaae med dette, der isandhed seer ud som et svmmende Hotel, der er over 500 Kahytpladser, jeg har vret ombord og var ganske uhyggelig derved. Sreisen varer i 3 til 4 Dage; Veiret er pludseligt igaar slaaet om til Graat, til Regn og Blst, jeg har aldeles Ulyst at gaae til ses, idet jeg lider af Ssyge. Imidlertid maa der tages en rask Bestemmelse, Hyllested raader mig at gaae over Land, men Varmen kan blive saa strk i Spanien, at jeg maaskee ndes til at vende om, og det var en stor Ubehagelighed, imidlertid - jeg gaaer over Land! Overmorgen, Sndag, skulde Afreisen finde Sted, da lser jeg idag paa Gadehjrnet Mad: Ristori er her og giver to Forestillinger, den frste bliver Mandag-Aften da optrder hun som Medea. Det maa jeg see! jeg har strax tegnet mig til en Nummerplads i Parquettet og reiser altsaa ikke fr Tirsdag Formiddag, over Bjarritz, Madrid, Badajos - om Gud vil, da derfra til Lissabon; jeg troer endnu ikke ret paa at jeg naaer derhen, det er en Tanke, som ideligt har fulgt mig paa denne Reise, nu faae vi see! - Fr jeg forlod Paris gjorde jeg ved Frlich Bekjendtskab med den betydende Boghandler Hetzel, som allerede har udgivet eet Hefte af mine Eventyr, han talte om at udgive, i god Oversttelse, flere af mine Skrifter, saa at jeg vist nok om nogle Aar er her ligesaa kjendt som i Engeland, Tydskland og Holland. Jeg har imidlertid til min Ven ONeill, der har bedet mig derom, kjbt rundt om i Frankrige flere af mine Skrifter. Saaledes fandt jeg i Brussel paa Banegaarden en fransk Oversttelse af Improvisatoren, i Paris fik jeg "Eventyrene" i Tours "Billedbog uden Billeder" og her i Bordeaux har jeg fundet en ny Samling af mine Smaahistorier; det gjr saa hjemligt at trffe sine Brn ude, selv om de trde op i det fremmede Lands Kldedragt. Jeg var iaftes her i Bordeaux sammen med nogle franske Forfattere og Musici. Der blev lst hit flere af mine Eventyr og man var opfyldt af Opmrksomhed og Velvillie mod mig; jeg fortalte om dansk Literatur, Musik og Malerkunst og der var en varm og hjertelig "Glde over Danmark". I Dag er jeg til Middag hos Hyllested, imorgen hos Kirstein, "Dagbladet" faaer jeg daglig, saa at jeg synes tidt jeg er ganske hjemme. Imorges lste jeg i Ugens Repertoire, "Da Spanierne var her" ansat til Fredag Aften, jeg troer ikke paa Opfrelsen, saa ofte er jeg nu skuffet, men venter at jeg selv er hos "Spanierne" fr Fredag; det er der Rimelighed for. Hils hjerteligt Deres fortrffelige Mand og alle Brnene, Deres Svoger og Svigerinde (Martin Henriques) og hele familien, bring Block, Carl Andersen, Fru Henzel og alle som saa venligt sender mig Hilsen, en ligesaa levende Gjenhilsen. De maa endelig hilse Billes, han skal senere faae Brev fra mig; fortl hans elskvrdige Frue lidt om hvad jeg ellers her har meddeelt i dette Brev. Jeg tr ikke bede Dem om at glde mig med Brev i Spanien, da Opholdet der bliver saa srdeles kort, og jeg har nsten ikke Mod paa at nvne Lissabon, som det frste Sted, i det jeg, som sagt, ikke ret troer paa at naae derhen; saasnart jeg imidlertid kommer der, da skriver jeg ieblikkelig til Etatsraad Collin og han skal da lade Dem vide det; saa faaer jeg jo strax Brev? I Paris tog en Photograph mit Billede, men det er siger man, mere Meyerbeer end Andersen! - De kjre Fru Melchior og Etatsraad Collins, ere de meest trofaste af Vennerne hjemme, der skrive mig til; jeg har isandhed i hele denne Uge lngtes meget efter en Skrivelse og nu er der ikke Udsigt de frste 14 Dage, at faae Brev, da jeg ikke tr opgive Adresse, jeg er jo aldeles flaggrende om. Gid jeg ellers maa have Krfter til Reisen, jeg har fra jeg var i Paris flt mig saa srdeles trt og sover saa lidt. Jeg nsker at vre i Ro i Lissabon - eller Danmark. Lev vel! Gud glde og velsigne Dem.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad