Dato: 8. april 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

531. Til Henriette Collin.

Paris 8 April 1866.

Kjre Fru Collin!

Et Brev til Dem er ogsaa til Deres Mand, men Eiendoms Retten har De. Nu er jeg kjed af Paris, det var jeg da nsten ogsaa fr jeg kom, og dog har jeg isr ved vor Kronprindses store Velvillie og Opmrksomhed mod mig gldet mig mere her end tidligere. Vi sees tidt og altid i Theatrene hvor han har Plads i den keiserlige Loge, veed han at opdage mig og nikker venligt ned. Forleden sendte han mig Billet til eet af de store Baller, men jeg gik ikke, da jeg var for trt efter den italienske Opera. Jeg fik nok ikke fortalt i mit sidste Brev til Deres Mand, hvor jeg gav en kort Skildring af min Fdselsfest, hvorledes den feiredes hos den danske Consul, at jeg fik Blomster sendt fra Fru Melchior, Familie-Telegrammet mange Breve og endelig en stor Mngde Besg, men mellem disse var eet jeg stter stor Priis paa, Kronprindsen selv kom ledsaget af General-Kaufmann for at gratulere mig. Var det ikke srdeles elskvrdigt af ham. Han behager srdeles Pariserne, just for hans store Beskedenhed. Patti har jeg nu hrt, hun har en magels deilig Stemme, men ikke stort dramatisk Talent, det har den lille Madems: Nielsen mere af, men Pattis Stemme er mere gribende. Her ere mange Land[s]mnd og evig altid mder jeg Maria Boyesen, som har skrevet mig til, men jeg endnu ikke besgt, vi mdes jo altid paa Gaden. I Dag, vor Konges Fdselsdag, var jeg hos Kronprindsen, jeg tnker at han herfra, gjr en lille Reise i Spanien; jeg tnker og tnker ogsaa derpaa, men alle Efterretninger jeg faaer er at fra Madrid til Merida er Jernbanen vel istand, men aabnes ikke for Offentligheden fr i Juli, og det er just heller ikke at stole paa; jeg har der med Coureren en Veilngde af 24 Timers Krsel og skal saa strax paaJernbane i 16 Timer, det er jeg bange for at jeg paa denne Aa[r]stid ikke holder ud. Dampskibsfarten fra Bordeaux til Lissabon, den 25 i hver Maaned, varer tre Dgn, men tnk at vre ssyg i 72 Timer? jeg er halv dd ved Tanken; imidlertid hvad er der at gjre; jeg tnkte frst at gaae til Schweitz og i en billig Pensjon vente paa Jernbane Aabningen, men om den nu ideligt udsttes. Jeg har derfor taget den Beslutning at reise til Bordeaux der er jeg Spanien nrmere, kan see paa Fartiet, kan hre om Reisen gjennem Fastlandet, bedre end jeg kan det i det jagende Paris; derfra kan jeg, om Lissabon opgives besge Pyrrenerne og da i Juni, Juli vre hjemme; gid at jeg aldrig havde faaet den Lissabons Indbydelse, jeg har egenligt mere Lyst nu at reise hjem, da jeg kun rgrer mig over hvad Ophold og Reise langt over tidligere Beregning koster mig. Mit Program for Ugen er, i Dag Sndag til Bois de Bologne, Middag hos Fru Roberedo, iaften til Tryllefliten. Mandag i Louvre, Middag hos Frhlich, der har gjort smukke Billeder til mine nyeste Eventyr. Tirsdag, Vesitter, Middag hos Kronprindsen, troer jeg, Aften i Theatret. Onsdag Louvre og Middag hos Leon Moltke. Torsdag reiser jeg om Gud vil, til Tours og Dagen derpaa naaer jeg Bordeaux, der hen, til vor danske Consul beder jeg om at alle Breve til mig sendes, indtil videre. Der skal Bestemmelsen tages om jeg skal drukne i den spanske S, faae Hjernebetndelse i Spanien eller reise nord paa. Nu kan jeg vlge. Siig til Deres Louise at jeg fler at jeg er et Afskum idet jeg ikke gratulerede til hendes Fdselsdag. Tak Jonas fordi han erindrede min.–Beed Theodor hilse Etatsraad Kranold, saa faaer jeg vist en Hilsen igjen om Spaniernes snarlige Opfrelse. En Opera Bouffa med Musik af Offenbach: Barbe bleue; det gamle Eventyr om Rolf Blaaskjg gjr megen Lykke paa Varietes, Hovedrollen, Blaaskjgs 6te Kone bliver genialt glimrende udfrt af Madms: Schneider, det var et Stykke for Folketheatret, jeg har sagt Scharff at han skulde gjre Frken Lange opmrksom derpaa, hun kan da sige det [til] sin Fader. Hils nu i Forhuset og i588 Rosenvnget og i store Kongensgade og gld mig snart med Brev.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Midnat!

Endnu et Par Ord. Jeg spiiste til Middag hos Fru Roberedo der boer hin Side porte l Etoile; jeg gik derud for at see de mange Eqvipager der kom fra Veddelbet, men da jeg naaede Porte l Etoile maatte jeg staae henved en Time for at slippe over Gaden, saa mange Vogne, 6 Side om Side foer forbi. Under Maaltidet blev det et Tordenveir der varede til Klokken elleve, Regnen skyllede ned, ingen Vogn var at faae, man tilbd mig et Vrelse, men jeg vovede mig med et Par unge Diplomater ned og vi gik henved589 en Time i Lyn og Skylregn, til jeg fik en Vogn og er nu havnet i Hotellet Klok 1/2 1.

[I Margen: ] Det er i de sidste Dage meget varmt, jeg har ophrt med at lgge i Kaminen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost