Dato: 21. marts 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Haag den 21 Marts 1866.

Kjre Fru Melchior! Kun et Par Ord i Dag! fra Paris faar De et lngere Brev fra mig. Det var tungt at sige Lev vel til de kjre Venner i Amsterdam, jeg begyndte at gro fast og mdte isandhed en uendelig stor Opmrksomhed rundt om. Den 14de tog jeg paa Jernbanen til Leyden, hvor jeg var indbudt at boe hos van Kneppelhout, een af de sjldne Digtere, der er uhyre riig; han har bygget og forret sin Fdeby Leyden en stor Skole, jeg fandt i den 230 Piger og Drenge; i Gelderland eier han et rigt og deiligt Slot; hans Frue er af adelig Slgt og meget elskvrdigt. Deres Huus er som et Dukkeskab at see til. Allerede den frste Middag og Aften jeg kom var her stor Selskab for min Skyld, fra Leyden og fra Haag. Van Kneppelhout udbragte smukt min Skaal paa Fransk, jeg takkede for den paa Engelsk, det Sprog jeg synes ligger vort nrmest. Efter Bordet lste han et Eventyr, han havde skrevet, ladet trykke og dedicere til mig; et Exemplar blev givet hver Gjst i Erindring om mig. En smuk Tour gjorde vi til Dynerne ved Katwijk og saae de mgtige Sluser gjennem hvilke Rhinen strmmer ud i Havet. Hos den Familie som eier denne Landstrkning Baron de Wassenaar de Katwijk, var jeg indbudt strax frste Dag jeg kom til Haag, (hos van Kneppelhouts blev jeg i hele fire Dage); jeg saae da strax i Haag en Deel af den fornemme Verden, og i denne blev jeg ogsaa indfrt af vor Minister Bille-Brahe, jeg overvrede en Familie-Dramatisk Forestilling i et af [de] frste Huse, nemlig hos Baron Brienen; der saae jeg ogsaa den unge Prinds af Oranien og talte med flere unge og ldre Damer, der alle vare i de meest udsgte Toiletter. Den svenske Minister Baron Wrede har jeg kendt i mange Aar, fra Danmark og Sverrig, han tog saa hjerteglad mod mig, med ham har jeg vret en Deel sammen og iaften er jeg i hans Loge i Operaen. Imorgen tidlig reiser jeg til Antwerpen og over Bryssel til Paris; jeg tnker at vre der paa min Fdselsdag den 2den April; og jeg behver vist ikke at sige Dem, at det vil vre mig et heelt Stykke Solskin, om jeg hos den danske Legation fandt et Brev fra Dem. Deres Mand er vel ikke nu tilbage fra Engeland? deiligt var det, om jeg paa een eller anden Bane-Station mdte ham. Jeg har i de sidste Dage flt mig lidt febril og [overstreget: lidt af] vret plaget af Hovedpine, men nu kommer jeg snart i hiere Luft naar jeg er inde i Belgien og der skinner vel Solen varmere; her blomstrer imidlertid Markerne med Krocus, gule, blaae og hvide. Hils Deres Brn, Svigerinderne, Venner og Veninder, glem Ingen, men glem isr ikke

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

[udskrift:]

Til

Fru Melchior

fdt Henriques

Amagertorv

i

Kjbenhavn

Tekst fra: Niels Oxenvad