Dato: 5. februar 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Celle den 5 Februar 1866.

Kjre Fru Henriques!

Her til kom jeg igaar Middags; jeg ventede at Carstensen og den unge Holmblad allerede vare indtrufne og jeg gldede mig til at overraske dem med et Sammentrf, men de vare endnu i Hamborg, hvor vi have boet i forskjellige Hoteller og ikke tnkt os hinanden saa nr i samme By. Henimod elleve kom de iaftes, vi have nu seet Dronning Mathildes Grav-Mle, et hist smaglst Monument og vi reise om nogle Timer til Byen Hanover for at faae en ordenlig Middag, for i Celle er Mad og Drikke srdeles ringe. Carstensen og Holmblad, gaae directe til Paris, jeg til Utrecht.

Det var mig trist at jeg ikke endnu engang fr Afreisen fik sagt Lev vel til Dem; fra Deres Svigerinde fik jeg sendt et Par ganske deilige Pelsstvler som have vret mig et Gode paa Reisen, jeg havde slet ikke tnkt mig disse saa ndvendige. Ikke en eneste Bekjendt, uden Musikhandler Lose, saae jeg paa Banegaarden, Frknerne Deckner med Fader reiste ogsaa afsted. Jeg blev Natten over i Korser og rgrede mig om Morgenen at jeg ikke var taget med Dampskib til Lbeck, thi Veiret var regnfuldt men stille. Nu gik jeg nste Dag med Damp hen over min Fde, seilede saa med Dampskib fra Middelfart til Kolding, hvor Hotellet var overfyldt; da endeel Amtmnd og andre Herrer opholdt sig i Byen for at ordne den lidte Skade under Krigen; der var ikke en Stue i Huset, Verten fik en Herre til at rmme sit usselige Buur og ligge i Spisestuen, jeg kom da ind i hans Vrelse, men fik en forfrdelig Seng saa det nste Morgen kriblede mig i Skindet. Nr var jeg ved den langsommelige Delegense Kjrsel paa den skrkkelige Landevei kommet forseent til Woins hvorfra Banetoget gaaer til Altona, dog naaede jeg der hen, jeg saae Preusere og 0sterigere; jeg var underlig veemodig stemt og kom frst lidt i Humeur da jeg sad i en hyggelig Stue i Hotel de l'Europe i Hamburg. Nste Dag gik jeg til Deres Svoger, han var ude, men hans Frue tog saa hjerteligt imod mig og indbd mig til Middag hvor jeg da gjorte Deres Svogers Bekjendtskab. I Theatret var bestemt Meyerbeers Afrikanerinden, den var den egenlige Grund hvorfor jeg blev den Dag i Hamborg, men Forestillingen gik ind og jeg blev i mit Hotel, hvorhen Deres Svoger fulgte mig og jeg kan ikke noksom fremhve hvor elskvrdig han og hans Frue vare mod mig. Igaarmorges reiste jeg, som sagt her til Celle, og boer ganske godt, men en forfrdelig Restauration findes i Huset, derfor drage vi, Carstensen, Holmblad og jeg efter et bedre Spisequarteer i den gode Stad Hanover, hvor vi da ogsaa iaften, som Desert faaer Webers Preciosa. I Dag have vi foruden Skuet af Caroline Mathildes Monument seet hendes Vrelser og Kapel paa Slottet; der hang et gte, meget smukt Portrt af hende; det ligner aldeles intet af de der findes i Danmark, men det har stor Liighed med "Frederik den VI; vi fik os hvert et Photographi-Billed derefter. Glder De mig i Holland med Brev da er min Adresse hos A. L. Brandt: 507 Heerengracht by de Huidenstraat. Amsterdam. Vil De snarest lade Deres Svigerinde Fru Melchior faae vedlagte Brev, jeg veed ikke hendes Huusnummer. Mange Hilsener fra Carstensen og mig til Dem, Mand og Brn, Jomfruen og alle Venner i Huset. Hjerteligst

H. C. Andersen.

NB. Dette Brev afsendes fra Hanover hvor jeg alt har besgt Theatret.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 122-25)