Dato: 8. januar 1866
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

512. Fra E. Collin.

Jeg sender Dem atter 2 Breve med aftagne Convoluter, stolende paa da at slippe med eet Postmrke.

Dette bliver vel det sidste Brev inden Deres Hjemkomst. Alt vel overveiet vil jeg ikke gaae dybere ind i Strandstrde-Historien. For den rimeligvis korte Tid er der jo ingen Grund til at forlade hotel d'Angleterre, som De kjender; min Mening var kun, at De skulde have benyttet dette Mellemrum til selv at prve Ms. Schnorr's, for at De sikkert kunde vide, om De efter Hjemkomsten kunde have Lyst til at domicilere Dem der. Andres Fortllinger efter simple Foresprgsler nytte kun lidt; Vrelserne maae sees af Dem selv, Properhed og god Betjening maa erfares. Det er altsaa ganske rigtigt, at De begynder med d'Angleterre.

Jonas sidder i Lsning op over rerne. Selv har jeg meer travlt end man skulde troe om en Pensionist.

Allehilse.

8/1 66.

Deres

E. Collin.

[I Margen: ] Har De gjemt de portugisiske Postmrker, vil jeg nok have dem til Emils Drenge.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost