Dato: 4. januar 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

509. Til E. Collin.

Basns ved Skjlskr den 4 Januar 1866.

Kjre Ven!

Gldeligt nyt Aar! den Hilsen fra mig har vistnok Deres Kone allerede bragt Dem, men et godt nske kan ikke komme for tidt. Vi ere allerede nu et Par Dage inde i det nye Aar; det er omtrent den Dato jeg altid, tidligere, tog ind til Byen for at vre der paa Husets Fest, overmorgen, den sjette Januar. Nu hrer denTid, med hvad den bragte, ogsaa kun til Erindringerne; men om Aar og Dag er jo ogsaa hvad vi nu forvente, angst eller glad, ogsaa kun Erindring!–Nr er jeg ved at tro tilvisse, hvad jeg alt tidligere skrev Deres Kone, det havde vret bedre om jeg aldrig havde faaet den Indbydelse til Lissabon, da var en saadan aldrig kommet mig i Tanke, ja jeg havde neppe tnkt paa at flyve ud lngere Tid, men denne Indbydelse fik det til at krible og krable i mig og jeg var ogsaa i Glde flyvet afsted havde ikke Sot og Syge taget Reisefart gjennem Landene. Jeg har ikke vret i Ro siden og troer ikke jeg kommer det fr den Reise er overstaaet; endnu er der ikke ganske sundt i Landene, O Neill skriver vel at i Lissabon tales ikke mere om Choleraen i Spanien og Portugal og mener at den er saa temmelig ude af Frankerige, hvorfor han venter mig. 14 til 16 de imidlertid endnu daglig i Paris og der er en Trang hos mig til ideligt at skyde Tiden ud, for at hre, nu betragtes Cholera som ophrt. Jeg er imidlertid her paa Landet, nu snart en heel Maaned, har det godt og Udgifterne ere jo meget ringe, det er jo nsten en heel Besparelse; man nsker jeg bliver, man glder sig der ved, jeg har ikke de mange Plager, jeg dog har i Byen, og jeg er derfor blevet paa Landet og bliver en Uges tid endnu, mine Kjre i Kjbenhavn seer jeg ikke, Theatret maa jeg undvre, men noget Savn maa man jo lide. Veiret er endnu mildt; Intet tyder paa at Frost og Snee skal for det Frste forhindre Afreisen; kan jeg naae Lissabon og blive hos O Neills i Maanederne Marts, April og Mai vil Opholdet der vre langt nok; det er altsaa tids nok hen i Januar at tage afsted, da jeg jo fra Haderslev kan naae Altona paa Jernbanen samme Dag fra 3 om Eftermiddagen til Klokken 9 om Aftenen. Beltet slipper jeg vel552 over uden Iisbaad. Jeg har lovet Fru Scavenius at blive paa Basns til den 12 Januar; jeg tnker derefter at blive en otte Dages Tid i Kjbenhavn i Hotel dAngleterre, og den Tid faae arangeret det Ndvendige til Afreisen, saaledes: faae syet nogle Skjorter etc. og dernst ordnet med Reisepengene; det jeg haaber De hjlper mig med, saaledes at jeg i privat Banken erholder et Creditiv paa 1000 Rdlr og som De er saa god efterhaanden, som jeg ude hver Penge at gjenbetale for mig. Dernst nsker jeg 400 Rdlr i rede Penge. Jeg antager at jeg i 6 Maaneder bruger 1400 Rdlr, men heller ikke Mere. Reisen frem og tilbage bliver ikke under 500 Rdlr og 6 Maaneder til Logi og Fortren tager henimod 900; det vil dog ikke gjre noget stort Indbid i min lille Formue, thi min bestemte Indtgt er i sex Maaneder 500 Rdlr, Renterne omtrent 200 Rdlr, af Capitalen tages altsaa kun 700 Rdlr, og det er disse jeg betragter som anvendte til Reisen. Kommer jeg ikke levende Hjem, da er mit Testament i Deres Hnder og jeg haaber det er i sin gode Orden.–Gid at Jernbanen mellem Madrid og Badajos var aabnet, men det skeer frst i April; den Tour har jeg Angst for, som i det Hele, det at vre alene, og ngstelse for Sygdom vil vre en Plage paa denne mig tildeelte Reise. Jeg hrer vel nu snart fra Dem; De vil skrive naar De er i Humeur der til, naar De kan lgge lidt Solskin ind i Brevet. Fra Rosenvnget har jeg ikke hrt et Ord, og dog har jeg skrevet til Deres Sster, det havde lnnet sig bedre havde jeg skrevet til Deres Svoger Drevsen. I Dag er jeg alene hjemme, hele Huset er taget til Holsteinborg hvor der er stor Jagt, jeg bryder mig ikke om den Fornielse og har nylig vret til een paa Espe; ogsaa her paa Basns nd vi Jagtens Glde, der kulminerede i en stor Middag. Hils Deres Kone, Louise, Jonas og hele Familien.

Deres

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost