Dato: 22. december 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

504. Til E. Collin.

Basns den 22 December 1865.

Kjre Ven!

Tak fordi De er saa trofast med at skrive! Det engelske Brev De sendte mig var fra Miss: Bushby i London, hun nsker at overstte det seneste Hefte af mine Eventyr, men det er for lille en Samling for Engelnderne og for eiendommelig dansk, saa hun maa vente til der engang komme flere Historier, det andet Brev var fra en Skolelrer, det begynder saaledes: Ved at lse Deres Velbaarenheds Skrifter og ved'ndash;tidligere, som Barbeersvend,–at komme i personlig Berrelse med Dem, fik jeg det Indtryk, at De er i Besiddelse af Godhed i en sjlden Grad.–

Paa Grund af denne Godhed anbefaler han mig sin attenaarige Datter, der har lrt547 Musik, Fransk, Tydsk og Engelsk om jeg kan skaffe hende en Lrerinde Plads. Men jeg veed ingen. De Attester hun har sendt maa altsaa ligge til videre. De skriver at De maa smile ved min Bemrkning, at De, naar De overlever mig, jo har Testamentet efter mig i Hnder! og tilfier, hvad skal det hjelpe? Jeg kan jo ikke rive det itu'ndash;etc. Dette Smiil, jeg antager ikke det er Overlegenhedens eller Forretningsmandens, men aligevel det Smiil forstaaer jeg ikke, thi st nu at mit Testament begyndte med at jeg gav Dem548 Ret til at handle saaledes eller saaledes'ndash;da var der jo Noget i at jeg siger: jeg svarer Dem ikke, vent til jeg der, da vil De, som har Testamentet under Hnder, kunde see'ndash;! og skulde De da ogsaa smile, haaber jeg at det bliver paa den homerske Maade, gjennem Taarer!–Hvad Formen angaaer, da har De selv skrevet for mig det hele Udkast, har De glemt det? Endelig har Professor Abrahams med to Vidner underskrevet. Er der Mere?–Naa! Tak for dette og alt Godt i det gamle Aar! Gid at jeg i det nye maa flyve ud, og helst naae Lissabon, item vende tilbage.

Deres trofaste

H. C. Andersen.

[I Margen: ] NB Brevet til Deres Frue kan De lse som Fortsttelse af dette; om De vil!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost