Dato: 20. december 1865
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Holsteinborg d. 20 Dec. 65.

Tilgiv min kjre gode Professor! at jeg har ladet Dem vente paa Deres Bger. Jeg kunde ikke sende Dem Noget, uden at ledsage det med al den Tak der kun saa ufuldkomment kan udtrykkes af mig. Men jeg troer De veed, at det er oprigtig meent, naar jeg takker Dem af mit ganske Hjerte for den Uge, i hvilken hver Dag blev en Sndag for os ved den hit begavede Digters, den dle kjrlige Menneskevens Nrvrelse af hvilken enhver i mit Huus flte sig berrt paa en Maade saa at jeg jo nok tr bringe Dem en glad og hjertelig Tak fra Alle paa Holsteinborg. Jeg havde kun een Modgang ved Deres Ophold her: at min egen elskede Mand desvrre i Sammenligning med mig, kunde faa saa lidt godt af det velsignede Besg; jeg er ganske vis paa, at De vilde synes godt om ham, og De finder det jo ikke en utilladelig Forfngelighed -: men et rimeligt nske naar en Hustro gjerne vil, at den der er hendes Kjreste og Livs Soel paa Jorden, ogsaa ret maa kjendes og erkjendes af alle de gode Mennesker som vi ere lykkelig ved at turde kalde vore Venner! Men saa haaber jeg at De bedste, kjre Professor! med Guds Hjelp besger os oftere, og at De da for hver Gang maatte fle Dem endnu mere hjemme paa Holsteinborg. Elisabeth paastaaer at det var Professoren selv der bestildte Uniformen og at hun ikke har lovet nogen; for jeg kan jo ikke lave den, og naar jeg ikke har lovet, saa har jeg hellerikke Noget at holde! det som interesserer hende meest ved Deres lille Tale til hende var: hvorfor vil han have sex Smaapiger? -

Hidtil har der ikke staaet Noget i Fdrelandet om Deres nye Eventyr af Clemens P., hvorimod han i Lverdags Nummeret critiserede nogle mindre betydelige Bger, som nylig ere udkomne. Dette Fdreland, antager jeg altsaa ikke at De bryder Dem om at lse, men da jeg ikke veed hvilke af Nutidens mangfoldige Aviser der lses paa Basns, og De saa mildt og smukt yttrede Dem om P. L. Mller101, saa sender jeg Dem en Flyvepost med et Digt over ham; jeg finder det mere aparte men ikke skjnt og dog vel sandt. See ligeledes i Sor Amtstidende102 2. Side, 1. Spalte en Slags lille Necrolog over ham. Idet jeg sgte noget Bestemt i Rigstidenden faldt mit ie under offentlige Politisager paa hvorledes en Skorsteensfeier nylig er blevet anklaget for at have moret sig med at flytte Skilt103 altsaa findes Sligt nuomstunder ogsaa udenfor Eventyret104. Jeg saae ogsaa forleden i et Blad en lang Forklaring om den Frken Thomsen105 Skuespillerinden som vi talte om. Men jeg er bange for at min kjre Professor skulde sige: i, Du store Brygning!106 hvis jeg sendte endnu flere Aviser, i sr da jeg vil bede om Budet igjen maa faa dem tilbage saafremt De er hjemme, da min Mand samler alle sine Aviser til Indbinding, og derfor stter Priis paa at jeg har dem i Orden naar han kommer hjem med Guds Hjelp bliver dette paa Fredag. I den Anledning spurgte Elisabeth mig i Dag: hvorfor Papa ikke havde photographeret til mig hun meente jo telegrapheret! hun vidste at Veien heed Snerpe, men! o. s. v. Hun og Broderen havde forleden faaet Lov i Skjelskr at kjbe Noget for dem selv; og hver kom da hjem med en Tromme; for ret af Hjertens Lyst at synge, saa at jeg ofte maa tysse paa dem: trommeram, trommeram, det er ham, det er ham!107 ja i alle Skikkelser vil Erindringen om Dem og det kjre Besg i December 1865 leve friskt og livsglad indtil De selv med Guds Hjelp endnu fier mange, mange skjnne nye Blade dertil.

Undskyld at det er blevet et heelt langt Brev, og dog at det ikke kom fr, men jeg har i disse Dage vret temmelig optaget af en ung, from Bondepiges Pleie, der lnge har vret syg108. Nu var det kommet saavidt at hun skulde paa en Maade opereres, dog uden at bruge Kniven, men maatte cloroformeres. Hun havde bedet mig vre hos hende og assistere vores Doctor, og saa maatte jeg flge med ham just da jeg igaar Morges vilde skrive til Dem. Benet blev temmelig rettet ud men desvrre have hendes Lidelser senere atter taget strk Overhaand. O, hvilket ubeskriveligt Gode er et godt Helbred! De seer jeg er kommet i Vane med at dele hver Dags Gjerning og Interesser med Dem saa at jeg maa frygte for nu at plage Dem hermed.

Paa det venligste beder jeg Dem hilse Fru Scavenius, Lucia og Frken Brandis109, og sige til min kjre Nabo at vi meget glde os til den 28de. Jeg skrev i Dag til min Holstein og meddeelte ham Fru S.s fornyede Indbydelse.

Enhver af Brnene som og Frken Schmidt bede mig takke Dem for Deres Godhed imod Alle og den frisk sendte kjre Hilsen. En glad, lykkelig og velsignet Juul nskes Alle paa Basns af

Deres hengivne

Mimi Holstein Holsteinborg.

Jeg forstod af Ulrik Adolff at Otto110 havde sagt at han kunde kjre med ham paa Lverdag, saa at vi ikke skulde sende Vogn, -mon dette ogsaa passer Henriette111?

Tekst fra: H.C. Andersens Hus