Dato: 19. december 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Basns ved Skjelskjr den 19 December 1865.

Kjre Fru Grevinde!

Endnu engang min hjerteligste Tak til Deres Naade og Hr Greven for de otte deilige Dage der forundtes mig paa det hyggelige, smukke Holsteinborg. Havde jeg altid et saadant Hjem, da blev Rejselysten hos mig ikke saa strk, som den ellers altid har vret. Nu Guds Velsignelse over dette Hjem og de dle, trofaste Hjerter derinde! Hils Brnene! ja, det er nok bedst at fortlle lille Elisabeth, at jeg er meget spndt paa om den nye Uniform hun syer til mig, vil passe og indtrffe til Juleaften. Siig hende at det faaer vre, om hun ingen Diamant-Knappe stte[r] i, naar kun Knappene blive af det pure Guld. Jeg venter at de sex Smaapiger som overbringe Uniformen, alle bre rde Slifer, et Tegn paa at de staae i Tjeneste hos Grevinden. Siig mig ivrigt hvad Elisabeth siger til hele denne Tale.

Vil Deres Naade hilse Frken Schmidt fra mig! ligesaa Ulrik-Adolph naar han nu sidst i Ugen kommer hjem; dernst Bodil.

Dersom der i Fdrelandets Lverdags Nummer har staaet en Kritik af Clemens Petersen100, skrevet over mine seneste Eventyr, vil Deres Naade da ikke laane mig det Nummer, thi Fdrelandet holdes ikke her paa Basns.

Endnu en Bn har jeg! maa der ikke blive seet efter ovre i Vrelset hvor jeg boede, om jeg ikke der, f Ex i Skuffen paa Skrivebordet, har glemt to uopskaarne Exemplarer af mine sidste Eventyr; jeg kan slet ikke finde disse mellem mit Ti, og haaber derfor at de ere lagde hen i Stuen og glemte. Jeg vilde forre dem bort paa Basns.

En glad og velsignet Juul, et godt og lykkeligt Nytaar! min kjre, prgtige Christian Christoph Hilsen isrdeleshed!

Deres Naades taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus