Dato: 15. december 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 15 December 1865

Kjre Jonna

Det er en Stund siden der fli Brev fra mig til Christiinelund, tr jeg derfor komme med dette i Dag. Jeg er paa Landet, har allerede vret her nogle Dage og tager nu paa Sndag til Basns for at blive der Juul og Nytaar over. Endnu er det uvist om jeg sanrt flyver til Lissabon eller maa overvintre her hjemme; fr Aaret ender haaber jeg at modtage en Skrivelse fra O Neil der vil afgjre det Hele. Fra September har jeg i den Anledning vret en omflakkende Fugl, snart paa Fart i Sverrig, snart fundet Rede i Hotel dAngleterre; og der ret savnet mine Bger og andre Sager der staae i Behold hos Fru Kock. Mine sidste Eventyr lste jeg for den kongelige Familie paa Fredensborg, hvor jeg boede paa Slottet / havded det ganske fortrffeligt , ja flte mig ganske som hos kjre elskvrdige ligestillede Venner; senere har jeg i Byen lst Eventgyrene i Studenterforeningen og der paa i Arbeider Foreningen og det har vret mig til stor Tilfredstillelse den hele Modtagelse. Om Slvbrylluppet der feiredes i Rosenvnget, have vist Andre fortalt og skrevet udfrligt, jeg holdt ikke frre end sexten Taler, men smaa, meget smaa. I Lverdags tog jeg med Middaagstoget ud til Sor hvor jeg kom Klokken 4 om Eftermiddagen, blev saa der hos Fru Ingemann til nste Formiddag Klokken elleve. Der vkkes saa mange Minder ved at komme der i Huset, hvor jeg alt kom som Discippel fra Slagelse Skole, Alt staaer endnu nsten uforandret, kun at han er borte. Det er en Glde at see Fru Ingemanns midle ine, hre det trofaste i hendes Tale, men tungt er det at der ikke ret kan fres nogen Samtale, hun er altfor Dv; man skriver da / Navne og de vanskeligste Ord paa Tavle, men hendes Syn er saa svagt at om Ordene end skrives fire Gange saa store, som disse, kan hun ved Lys kun med stor Besvr, og gjennem et Forstrrelsesglas lse disse. Jeg fik fra Holsteinborg en god, veltillukket Vogn, der var sat en Slags Varme-Aperat iind i den med koghedt Vand, flere Tpper fulgte med, saa at jeg sad som i den varme Stue, Solen skinnede ind til mig, Blomster havde jeg fra Fru Ingemann og deilige Violer og Roser laae til mig i en Kurv fra Holsteinborg, saa at jeg ordenlig kunde prise Sommer.Ankomsten var saa hjertelig, Greven Grevinden og alle Brnene kom ned til Vognen, min Stue var saa hyggelig og med et heel Bord fuldt af Drivhuus Blomster. I Dag har jeg lst Eventyr for / Folkene, det syntes en stor Fornielse. I Haven blomstre endnu Roser, ude paa Vandet ligger en stor Skare vilde Svaner, der synge Morgen og Aften. Hils hjertelig din Mand og Brn. Bring mig i venlig Erindring hos Frken Anker! send Hilsener til Nyse. Jeg havde saa gjerne lt at kjende baron Christians unge Frue. Gld mig i Julen med et Brev; send det til Basns over Skjelskjr. Fr jeg forlod Byen var jeg til stor Fadderstads hos Baron Ivar Rosenkrantz; hans unge Kne, en Skottlnderinde er sd og elskvrdig, jeg troer dertil meget begavet. Vi var mange Fader, saaledes Kultusministeren, Rosenrn, Konferentsraad Hall, Grev Christian Moltke, Grosserer Suur & & Grevinde Holstein bar Barnet, Komtesse Dannsekjold holdt Huen; Middagen som fulgte var ganske fortrffelig og et stort Selskab, saaledes: Greverne Danneskjold, de gamle og den unge den russiske Minister, den italienske Minister Doria & - mange Skaaler bleve udbragte, ja en ogsaa min; som den frste danske forfatter Fruen i Huset havde lst. Alt var meget smukt. Tak for det gamle Aar, et godt Nyt. Hjertligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus