Dato: 14. december 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 14 December 1865.

Kjre Fru Henriques!

Det er snart 8 Dage siden jeg personlig aflagde Besg, nu kommer jeg som Brev og siger "god Dag" i Stuen. De er dog oppe og vel tr jeg haabe. Nu glide vi mod Julen, De har vist allerede travlt med Forberedelser til den: Julen Brnenes Fest. Tak for det gamle Aar! Mit hele Hjertes Tak til Dem og Deres Mand for Deres trofaste Venskab og Deeltagelse. Gud veed hvad det nye Aar ruller op for os hver isr; men vi ville troe og haabe det Bedste. Et Sprgsmaal har jeg nu: naar er det Deres Mands Fdselsdag; det svver for mig at det er mellem Juul og Nytaar, siig mig det, da skulde han have et Brev fra mig. (Der sendes Brev til mig med Adressen: "Basns ved Skjelskr"). De husker, det var forrige Lverdag jeg forlod Byen. Jeg blev hos Fru Ingemann fra om Eftermiddagen til opad Formiddagen nste Dag, hun er meget dv og hendes Syn saa svagt at det er hende vanskeligt at lse det skrevne man lgger for hende, saa at De seer, Konversationen bliver besvrlig; men hun er saa taknemlig for hver lille Opmrksomhed i at meddele for hende sine Tanker og hvad der skeer om os; hun er dertil saa ungdommelig og sjlefrisk; jeg kan saaledes ikke flyve Sor forbi uden et Besg hos hende. Sndag Morgen kom fra Holsteinborg Vogn efter mig. Den var som en hyggelig Stue, thi her var stillet Varme Bkken, uldne Tpper havde jeg flere af og en heel Kurv med smukke Blomster der sendtes som Velkomsthilsen, Solen skinnede ind til mig og da jeg naaede Holsteinborg var mine to Stuer saa hyggelige, ja saa rigt indrettede og der stod et heelt Bord fuldt af Blomster. Veiret er klart og smukt, Solen skinner; en stor Flok Svaner ligger ude paa det aabne Vand. Jeg faaer Vandrelyst ved at see dem i Solskinnet, idet jeg selv sidder i den varme Stue. Hils Deres Mand og Brnene! Send en Hilsen til Frknerne Juliette og Sophie Price! Hils Hr. Watt, Hedt og Carstensen! - Etatsraad Cranold har lovet mig, aldeles sikkert, at "Spaniere" skulde blive opfrt fr Julen, jeg troer ikke derpaa, men seer dog stadigt efter i Avisen hvor Repertoiret staaer. Den italienske Opera i Kasino begynder nok ved Nytaarstid; det bliver vel ikke noget udmrket, men saa hrer man dog Musik, der ellers ikke bliver hrt hos os. "Rigoletto" er een af de Operaer, som meest har tiltalt mig, den maa De hre, uagtet den er af Verdi. Nu lev hjertelig vel! Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 115-17)