Dato: 11. december 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

501. Til E. Collin.

Holsteinborg ved Skjelskjr den 11 December 65.

Kjre Ven!

Igaar Middags Klokken 12 gik jeg med Banetoget til Sor, hvor jeg indtraf henimod 4. Fru Ingemann var saa synlig glad ved at see mig og jeg blev hjemme hos hende hele Aftenen, uagtet det er srdeles besvrligt at tale med hende, hun hrer endnu mindre end Deres Moder hrte, og det hjelper kun lidt at skrive paa Tavle, thi uagtet jeg skriver hvert Bogstav fire Gange saa stort som hvert at disse her i Brevet kan hun ved Lys ikke lse det uden med stor Besvr, og dog har hun Forstrrelses542 Glas; hun er saaledes meget ulykkelig, men forresten saa livsfrisk og ungdommelig; jeg spurgte hende, efter Deres nske, om hvem den omtalte Guldbryllups Vise var til og fik da at vide at det var Admiral Herbst og hans Frue Anna. I Formiddags Klokken elleve forlod jeg Sor; Grev Holsteins havde sendt efter mig en god lukket Vogn, der var et Varme-Bkken med kogt Vand lagt paa Bunden, tre fireTepper fulgte med, saa at jeg sad som i en Stue. En heel Kurv Blomster var stillet til mig i Vognen, Solen skinnede derind, jeg543 havde det ganske sommerligt. Allerede Klokken to naaede jeg Gaarden, Greven, Grevinden og Brnene, kom alle ned i Gaarden og modtog mig saa hjerteligt, de frte mig til mine to srdeles smukke Stuer, hver over ni Alen i Hiden, godt varmet op. Et Blomsterbord, saa rigt som ude hos Drevsens, var stillet i den ene Stue, rige Gulvtepper og prgtige Meubler, som jeg kunde nske selv at eie det. Nu mens jeg sidder her ovre, fr Aftensbordet dkkes, skriver jeg dette, da Breve nok sendes afsted om Formiddagen, for at naae ind med Aftentoget. De faaer altsaa dette Overmorgen tidligt. Jeg bliver her rimeligviis til nste Lverdag, og kjrer da til544 Basns. Der faaer jeg jo Brev fra Dem og De er nok545 saa elskvrdig, som altid ved Juletid, at opgive mig hvor stor min Formue er ved Nytaar. Vil De ogsaa opgive mig hvor mange Renter jeg egenligt har om Aaret, det har jeg intet546 ret Begreb om. Hvormange hundred Rigsdaler lgge, omtrentlig, Renterne til mit Aarlige? Breve til Holsteinborg og til Basns gaae over Skjelskjr. Gid nu det Brev jeg faaer fra Lissabon maa afgjre at jeg i Januar kan flyve afsted! Hils Deres Kone, Louise, Jonas Theodor, hele Familien og gld mig med et fornieligt Brev.

Deres trofaste

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost