Dato: 3. december 1865
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Holsteinborg d 3/12, 65.

Tilgiv kjre Professor Andersen! at jeg kun i Korthed kan besvare Deres kjre Brev over hvis Indhold der er stor Glde blandt Unge og Gamle paa Holsteinborg Vognen skal mde som De har bestemt hos Fru Ingemann, men da jeg haaber at De ikke kommer alt for seent, saa kommer Vognen tidlig paa Formiddagen til Sor og saa forhrer Kudsken naar De vil have spndt for. Ulrik Adolff beder om Hjemlov den Dag fordi han ogsaa skulde have den Glde at vre lidt sammen med Dem, maaskee bringer han Kammerater med men de maa allerede kjre herfra igjen Kl. 7 altsaa tr vi ikke spise senere end Kl. 41/2 og De skulde dog hvile Dem lidt fr Bordet.

Nu levvel kjre Professor! og tak fordi De erindrer at De har rigtig trofaste Venner og Tilhngere ogsaa paa Holsteinborg De veed jo at min Mand kun er rigtig hjemme paa Sndag og de derpaa flgende Dage desvrre maa mde ved Sparekasse og andre saadanne Forretninger Men Ugens frste Dage sover han alligevel her saa at han frst senere reiser. Hver Dag De vil lgge til Deres Ophold her er en Gave for hvilket af ganske Hjerte takker

Deres hjertelig hengivne

Mimi Holstein.

Bedste Tak og Hilsen fra min Holstein.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus