Dato: 6. oktober 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

499. Til Henriette Collin.

Stockholm den 6 October 1865.

Kjre Fru Collin!

Imorgen tnker jeg at forlade Stockholm, her er altfor dyrt; det begynder ogsaa at blive koldt og jeg tnker derfor, om Gud vil, at jeg sidst i nste Uge sidder hos Dem. Jeg har Meget at fortlle; jeg har mdt stor Velvillie og Opmrksomhed; om Festligheden for mig i Upsala har De vist lst; Aftenen var saa smuk, stjerneklar, blikstille, Nyet var tndt og i Horizonten lyste Nordlys, da den syngende Skare fulgte mig hjem. I det smukke Digt der blev sagt til mig rrte mig isr eet Vers:

Der kommer han, der kommer Kungen,

Vr Barndoms, vre Drmmers Kung!

Se Dikten ur hans hjerta sprungen,

Och vid hans Sida evig ung;

Hun er hans Brud, han har ei annan

n den af Himlen sjelf han fik'ndash;–

osv. osv.

Hos min gamle Ven Beskov var jeg forleden indbudt[ ;] han havde samlet en Mngde Dygtigheder og Bermtheder. Hos Kongen var jeg forleden kaldet til Taffel paa Ulriksdal, og senere hos Enkedronningen paa Dronningholm, jeg blev modtaget med saa overordenlig Naade og Venlighed.

I Theatrene har jeg een af de bedste Pladse og nu har Hofphotographen taget forskjellige Billeder af mig, jeg sender her to til Deres Mand, Folk synes saa godt om disse. De see da ud alvorlige nok, men min Ven Theodor finder mig vel dog ikke saa heldig som paa det bermte Billede han har givet af mig som Gaard-Sanger. Hils ham! Ja hils Mand Brn og Familie! og see rigtig glad ud naar Dren aabnes og jeg trder ind. Jeg er begyndt at blive forkjlet, Reisen hjem, tager jeg derfor i Portioner, men det driver dog neppe Forkjlelsen bort. Til Middag er jeg hos Dr Gravenhorst, derpaa hrer jeg Noget af Barberen i Sevilla og skal saa'ndash;det er fortvivlende,–i Aften Selskab der er for min Skyld, jeg har bedet inderligt for at slippe,

men de holde paa mig!

Deres hengivne

ihast!

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost