Dato: 5. oktober 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Stockholm den 5 October 1865

Kjre Fru Kock !

De maa faae et Brev fra mig fr jeg forlader Stockholm; Veiret har viist sig saa sommerligt smukt lige til de sidste Dage, de ere kolde og da Stockholm er et meget dyrt Livested og jeg nu har seet mange gode Venner flyver jeg igjen til Hjemmet. Jeg har hos de mangt Forskjellige mdt den hjerteligste Modtagelse og i Upsala isr, var en nydelig Fest til re for mig. De seer nppe svenske Aviser jeg vil derfor klippe ud af een af disse hvad der berettes om Festen, det deiligste var da jeg gik hjem, Aftenen var saa stille, Himlen oversaaet af Stjerner, Nyet tndt og i Horizonten, mod Nord, flammede Nordlysene medens den hele Venne=Skare fulgte mig med Sang. Fra Professer Bttiger, Digteren, der er gift med Tegners Datter, har jeg en hjertelig Hilsen til Conferentsraad Hauch.

Jeg har vret til Taffels hos Kongen. ude paa Lystslottet Ulriksdal, han var i hi Grad naadig og elskvrdig mod mig, og der til saa jvn og ligefrem. Hos Enkedronningen har jeg ogsaa vret til Taffels paa det prgtige Dronningholm. Jeg har meget at fortlle Dem og Deres naar vi, om Gud vil, snart samles. Eet deiligt Digt, dom dybt bevgede mig, blev sagt til mig ved Festen i Upsala. Et Vers ld saaledes:

Der kommer han,der kommer Kungen
Vr Barndoms, vre Drmmars Kung !
Se,Dikten ur hans hjerta sprungen,
Gr vid hans sida evigt ung;
Hun er hans Brud, han har ej annan,
n den af himlen sjelf han fick,
Den m med lagerholjda pannan
Och barnets oskuld i sin blick!
Hell Sagakungen! & &

De vil forstaa hvor saa strkt udtalt Velvillie bevgede mig. Landshvdingen Grev Hamilton var med ved Festen, Middagen havde havde jeg tilbragt hos ham; hans Hustru er en Datter af den bermte Geijer. I Theatret er tildeelt mig en af de allerbedste Pladser og jeg har to Gange frt Faust og Fidelio, ligesaa ogsaa den sorte Domino og de hvide Damer. Hils Deres Brn og Brnebrn!

Hjerteligst H.C.Andersen

e. S.

Seer De snart Fru Ingeborg Drewsen, da hils fra mig. De ved vel at hendes Sn Einar er blevet forlovet med Elna Collin, (Datter af Gottlieb Collin), hils ogsaa W. Rode!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus