Dato: 3. oktober 1865
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

498. Fra E. Collin.

[3/10 1865]

Portoen mellem Danmark og Sverrig er nedsat; jeg vil hitidelig holde denne Begivenhed med at skrive til Dem, haabende, at det krydser et Brev fra Dem; thi nu er det noget lnge siden at jeg hrte fra Dem.

Altsaa frst om Augusta; det er igrunden det Samme, det vil sige: saa haablst som muligt. Horn ligger stille hen, tilsyneladende uden nogen Bevidsthed og uden Smerte. Hun kunde allerede for 8 Dage siden ikke kjende Jette.–Ingeborg faldt for nogle Dage siden ned af et Omnibus-Trin og forstuvede sin hire Haand strkt; det har smertet meget men er forhaabenlig ikke farligt; men langvarigt bliver det vistnok.

Lser De de danske Aviser? Saa seer De da, at vi blive ved at skjndes hernede. Ligeledes vedblive de uhyggelige Angreb mod Kongehuset. Der synes at vre en ond Skjebne, der rkker Haanden til disse Angribere og giver dem en tilsyneladende Berettigelse. Intet forefalder som kunde gire Kongen populair; og hvad skal man ogsaa sige om en saadan Hensynslshed ligeoverfor Folkestemningen, at den holsteenske Ridder C. Plessen har vret tilsagt til Taffel.

Jeg skal d. 19de October til et Studentergilde; det er en egen Idee, og jeg gaaer ndig til Gilder, men jeg kan ikke undslaae mig derfor; det er en Samling af mine samtidige Studenter for 40 Aar siden. Ved saadanne enkelte Punkter mindes jeg om, hvor gammel jeg er; jeg er dog temmelig ung i Sindet og tr ikke klage over mine legemlige Krfter. Men Tiderne ere lidt hvasse; Krig og Pest have hrjet og hrje endnu den halve Verden'ndash; tidt, naar jeg tnker derpaa, undrer det mig at man kan gaae saa sorgls omkring.

Jeg overraskedes for kort Tid siden ved et Besg af Hr. D. Renck fra Neumnster; Modtagelsen var noget forlegen, idetmindste kold fra min Side; egenlig har jeg jo ikke noget at bebrejde denne Mand, men jeg har faaet Afsmag for Berringer fra den Kant. ------------------------

Den 4dt October. Idag Kl. 3 Eft. dde vor kjrlige Augusta. Det er faa Ord om et saa stort Brud paa vor Familiekreds. Velsignet vre hendes Minde; hun var sagtmodig og ydmyg af Hjertet, og ved Guds Naade har hun det nu godt. Deres E. Collin.

[Tilfjet verst i Brevet: ] De har vel faaet mit frste Brev?

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost