Dato: 16. august 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Sllerd ved Holte Station den 16 August 1865.

Deres Naade

vre inderlig og hjertelig takket for det kjre, velkomne Brev De forundte mig; jeg er meget glad ved Indbydelsen og om Gud vil, tillader jeg mig ogsaa at komme til Holsteinborg og blive der et Par Dage fr jeg flyver ud i den vide Verden.

Denne Flyven var bestemt til den iste September, og staaer endnu ansat til denne Tid, i det jeg over Paris vilde til Lissabon saa at jeg kunde der tilbringe October som nok er den bedste Tid i Portugal. Jeg har i Kjbenhavn sagt min[e] Vrelser op96, ganske indrettet mig til Reisen, Veien maa lgges gjennem Spanien, da jeg ikke godt taaler Sen, men nu komme Efterretninger om at Coleraen griber meget om sig i det spanske Land, at den er der i de fleste Havne, jeg maa vente at hre samme Efterretning fra Lissabon, og det vil da vre en stor Taabelighed af mig at reise der hen. Imidlertid har jeg tnkt ikke ganske at opgive Reisen, i et Par Uger kan Meget forandre sig; jeg vil derfor blive ved min frste Bestemmelse og da den iste eller 2den September tage fra Kjbenhavn til Paris og der i en Maaneds tid see Tingene an, om jeg kan gaae syd paa eller igjen maa vende tilbage til Kjbenhavn og her tilbringe Vinteren. Jeg har derfor en Deel at ordne og kan ikke niagtig sige Dagen til Afreise, men den maa blive den frste eller anden December97 jeg vil tillade mig nrmere at skrive til Deres Naade herom og da var det deiligt om jeg i Sor, som De er saa venlig og god at tilbyde mig, fandt en Vogn der frte mig til Holsteinborg, hvor kjre velsignede Mennesker saa venligt vilde see mig; en tre Dage, f Ex, kunde jeg da vre sammen med Deres Naade, Hr Greven og Deres Sstre, det vil vre en deilig Begyndelse paa Reise-Udflugten, der maaskee kun bliver en Fart til Paris, dersom Sundheds Forhold i Spanien og Portugal forbyde mig at flyve lnger. Jeg er i disse Dage i Besg hos Fru Kammerherreinde Neergaard i Sllerd og bliver her til Mandag-Morgen98. Jeg glder mig saa meget til at skulle see og samles igjen med begge Deres Naades Sstre; de smaa Venner, (paa Ulrik Adolph nr, der er i Skole99) trffer jeg jo ogsaa; vil Deres Naade bringe dem min hjertelige Hilsen.

Deres taknemlige, rbdige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus