Dato: 12. august 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

493. Til E. Collin.

Sllerd, (Holte Station) den 12 August 1865.

Kjre Ven!

For et Par Timer siden kom jeg her til og blev retjublende og hjerteligt modtaget; ja i Haven foran Dren var reist af Blomster og Grnt en stor report med mit Navn og Indskriften: Velkommen!, en halv Snees Danebrog vaiede. Fra Klokken 12 inat havde Folkene arbeidet med at faae den istand, siig saa at jeg ikke er paaskjnnet. Til nste Lverdag bliver jeg her, men under denne Opholds Tid vilde jeg en Dag flyve ned til Hellebek og samme Eftermiddag igjen her tilbage. Jeg har bestemt Torsdagen den 14de; vil De da, som De venligst lovede, skaffe mig, (for 2 Rbdlr) en Vogn, Tour og Retour, mellem Hellebek og Helsinger. Er det ikke Torsdag-Morgen en skyllende Regn, der tyder aldeles paa Regn hele Dagen, da kommer jeg med Morgentoget og haaber da at finde paa Helsingrs Banegaard den omtalte Vogn; fulgte Jonas med da havde jeg ham saalnge alene, men maaskee er han den Tid allerede taget ind til Byen.

Meget lnges jeg efter at tale med dem Allesammen. De nye Eventyr bringer jeg med.

Min Afreise staaer endnu til den 1ste September, men om jeg kommer til Lissabon er et andet Sprgsmaal, da Cholera jo skal vre i de spanske Havne, altsaa i Spanien og der kan jeg da ikke reise, er den der, da besger den tilvisse ogsaa Lissabon, og det vilde jo vre en Taabelighed af mig at reise der hen i det Tilflde[.] Fr vi naae den frste September hre vi vel om Sygdommens Gang og i alle Tilflde gaaer jeg da til Paris og bliver en Maaneds Tid, er der da endnu Cholera paa den spanske Halv, saa maa jeg vende om og mine Venner see mig da igjen i October og jeg finder vel nok en Huusleilighed, men nu strax vil jeg gjre Alt istand, som om der Intet var iveien for Portugals Besget. Synes De ikke ogsaa at det er rigtigst?

Hils Theodor! jeg veed at han glder sig srdeles til at hre mig lse de

nye Eventyr.

Deres

H. C. Andersen.

Deres Frue og Datter hjertelige, inderlige Hilsener.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost