Dato: 4. august 1864
Fra: Jonas Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Christinelund den 4 August 1864.

Kjre Ven!

Igaar kom jeg tilses herud, det var haardt Veir, nu er jeg paa det Trre. Din Sster skriver Dig til, hun lader mig lgge disse faae Ord i Brevet; det tidligere, strre, jeg sendte Dig "med Feldtpost" frygter jeg er endnu ikke kommet til Dig. Det laae to Dage i Kjbenhavn for at faae en sikker Udskrift, men da hverken din Fader eller Moder kom til Byen, satte jeg: "per Feldpost" og nu kommer det nok Uger efter. Jeg er nedtrykt og forstemt, som Du nok ogsaa er, det er en bitterlig Tid for vort Land og os Alle. Maaskee Du dog endnu kan opleve et lysere Omslag i Tingene, jeg ikke! - /

En otte Dage bliver jeg her paa Christinelund, tager saa til Basns og er rimeligviis om tre Uger i Kjbenhavn. Reisen op til Norge har jeg for iaar aldeles opgivet, mit Sind er ikke til at tumle mig der mellem Fremmede. Siig mig lidt om den lille Gold som er ved samme Korps som Du. Carl Price er nu ogsaa blevet Soldat, jeg saae ham forleden i Lrreds Buxer og Trie, de kldte ham ikke, han saae meget daarlig ud. Den unge Lvenrn tog sig derimod godt ud i samme Kldnings Stykker. Jeg haaber snart at hre at Du igjen er vel, gid jeg ligesaasnart hre at vi igjen have Dig tilbage, og det skal glde mig om vi begge gjensidig, gjennem Livets Prvelser og Skuffelser, komme hinanden nr i Venskab og Forstaaen. Din

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 77-78)