Dato: 23. juli 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

490. Til E. Collin.

Glorup den 23 Juli 1865.

Kjre Ven!

Det er da en voldsom Varme! jeg er glad over at De og Deres ere komne paa Landet ved den aabne Strand. De og Jonas gaae vel stadigt i Vandet og Theodor finder sig i, at vre paa Landet. Hils begge. Jeg skrev til Deres Kone strax da jeg kom her til Glorup, saa at jeg haaber snart at hre fra hende igjen. Tirsdag Morgen, den 25 Juli, reiser jeg herfra til Fru Ingemann i Sor, bliver der Onsdag over og vil da, med Gud, vre paa Christinelund Torsdag Eftermiddag. Jeg havde opgivet at tage der hen, deels er det en stor Omvei hjem ad, deels er jeg uheldig stillet til Nys, hvor jeg denne Gang neppe kan undgaae at tage mod en Indbydelse, som jeg nu flere Gange har snoet mig fra. Alt dette har jeg udtalt for Jonna, men hun har nu skrevet mig til to saa hjertelige og saa venligt indbydende Breve at jeg vil og maa tage derhen, isr da jeg dog mueligt reiser i September, om ikke til Portugal, saa i det mindste til Paris; lidt maa jeg til Udlandet! Vil De sidst i Ugen naar jeg er hos Jonna, sende mig 50 Rdlr, thi nu skorter det, som De vel kan tnke, paa mine indlandske Reisepenge; jeg kan da senere naar jeg frst i August kommer til Kjbenhavn faae flere. Hvad vil De i Kjbenhavn? sprger De vel!–Frst vil jeg til Bramsen, min ene Tand der holdt det gamle Tandvrk er da gaaet her paa Glorup, saa at jeg er ndt til at bre hele det nyere bramsenske Maskineri og det er en Plage; dernst maa jeg bestille Klder, som jeg er saa temmelig afslidt nu!–I Byen vil jo vre voldsomt varmt, men er det for slemt, da flyver jeg, efter faae Dages Ophold, ud til Sllerd til Kammerherreinde Neergaard.–Her paa Glorup har jeg aldeles Fornemmelse af at ligge i Qvarantaine; jeg er ikke engang ret i Humeur til at skrive mine nye friske Digtninger af, jeg er bange for at Haanden ligger for tung. Af Jonnas seneste Brev, seer jeg nu hvorledes egentligt stakkels Augusta har det; jeg lste det vel mellem Linierne i de Andres Breve og har desvrre gjttet rigtigt!–Jeg lnges meget efter at see og tale med Dem og Deres Kone. Louise

har det vel godt, hils hende.

Deres

H. C. Andersen.

Efterskrift.

Til Fordeel for de Brandlidte i Nrresundby var af en Damecomitee paa Frijsenborg Gods, arangeret en Bazar ved Hinnerup-Station; blandt flere Sager, gav Grevinden noget over 50 Portrtkort af mig, og jeg havde paa disse skrevet et og andet lille Stykke i Vers eller Prosa ud af mine Skrifter. Portrtterne gik rivende af, der kunde gjerne have vret dobbelt saa mange skriver Grevinden532. Jeg lgger her eet ved, at De kan see, Paaskrift-Maneren.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost