Dato: 20. juli 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Joachime Anholm
Sprog: dansk.

[Fragment! ...] i Hem, hvor Prsten er gift med en Datter af Kammerherreinde Neergaard. Det var de de nydeligste Vrelser jeg endnu har seet i en Prstegaard, Velstand og Smag i Eet og Alt. Imidlertid forkjlede jeg mig her og havde det Uheld, Dagen fr min Afreise, at stde mit Skinnebeen mod en Pl paa Kirkegaarden, det var et meget slemt Std, jeg fik Hul paa Benet og matte i de ti Dage jeg senere var paa Frijsenborg stadigt bade det og endnu her paa Glorup er det ikke ganske godt.

Varmen er nu utaalelig og dog maa jeg vist snart tnke paa at flyve til Kjbenhavn, i det mindste for at blive der en Ugestid, mine Tnder pine mig, jeg bliver vist ndt til at sge min Tandlge Bramsen, da der maa gjres nogle Forandringer med de kunstige Tnder han gav mig og som stadigt er mig en Plage./

Jeg skal imidlertid nrmere tillade mig at skrive om paa hvilken Dag jeg indtrffer; fr efter otte Dage bliver det vel dog ikke, uagtet jeg vilde have det lettere ved snart at komme under Tandlge. Hils Deres Brn paa det venligste fra mig. Jeg veed jo egentlig ikke hvor De og disse ere i denne varme Sommer, men min Brev naaer Dem nok og Jens og Josephine er vel i Huset? Vil De ogsaa hilse disse og Deres Smaabrn fra mig.

Deres hengivne.
H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus