Dato: 18. juli 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Glorup den 18 Juli 1865.

Kjre Fru Scavenius!

Igaar kom jeg til Glorup og havde gldet mig saa meget til der at trffe sammen med Deres Naade og Frken Luzia, men, som jeg hrer, har de allerede vret her; det havde jeg slet ikke beregnet; det forekommer mig, at Bestemmelsen var at de frst vilde indtrffe midt i Juli. Jeg er ret kjed derover. Strax da jeg kom til Frijsenborg skrev jeg Deres Naade til; men forgjves ventede jeg paa at faa Brev igjen. Selv Grevinde Frijs spurgte mig flere Gange, men hrer De dog aldrig fra Fru Scavenius. Jeg frygtede tilsidst at De var syg.

Det er en lang Tid jeg har tilbragt paa Frijsenborg, men deilige, lykkelige Dage, hos de velsignede Mennesker. Frst var jeg der 14 Dage og jeg vilde nu efter et Besg i Hem Prstegaard, hvor Kammerherreinde Neergaards ldste Datter er gift med Pastor Kahrs, reise til Glorup, men da fik jeg Brev fra Engeland, fra en ung Hernhut Jakopsen, om hvem jeg vist har fortalt deres Naade hvorledes han i Tydskland selv havde lrt sig Dansk og hvor mrkelig det danske Sind havde udviklet sig hos ham; han skrev at han nu havde faaet Ansttelse i Amerika, men fr Henreisen besgte han Christiansfeld hvor hans Forldre boede, og det var eet af hans hieste nsker at mde mig. Til Grevinden havde jeg tidligere talt om den unge Mand og da hun nu lste hans Brev kom hun og Greven, saa venligt og deeltagende, bad mig indbyde den unge mand til Frijsenborg at han der kunde vre nogle Dage sammen med mig. Det var saa smukt og velvilligt. Jeg undte den unge Mand den Glde og skrev strax og derfor vendte jeg igjen tilbage til Frijsenborg, blev her endnu hele 10 Dage, men jeg fik tilsidst Telegram fra hans Fader at endnu den 14 var han ikke indtruffet. Saa reiste jeg den 16de, Besget i Hem var kun fire Dage; det er den nydeligste Prstegaard jeg har seet, storartet, elegant var der i alle Stuerne. Jeg paadrog mig imidlertid i denne hiliggende Egn, det var meget kolde, blsende Dage, en svr Forkjlelse og det Slemmeste var, at jeg Dagen fr min Afreise, oppe paa Kirkegaarden, ikke saae mig for, og stdte slemt mit Skinnebeen mod en Pl i Grsset. Paa Frijsenborg maatte jeg derfor saa temmelig vre i Rolighed, Lgen, Hr Cancellieraad Ditzel, saae daglig til mig og det er gaaet rask fremad til det Bedre, men jeg er dog endnu ikke ganske rask og Benet kunde vre bedre. Jeg har skrevet til Madrid for at erfare hvorledes det staaer sig med Aabningen af Jernbanen mellem Madrid og Badajos (den potugisiske Grndse); dersom en strre Strkning aabnes til Januar 1866, da venter jeg saalnge og reise da frst for at tilbringe Foraaret i Lissabon, endnu er imidlertid Reise i September ikke aldeles opgivet. Otte til 10 Dage bliver jeg her paa Glorup og haaber at hre fra Deres Naade. Min hjertelige rbdige Hilsen til Frken Luzia! nu er min ven Otto vel kommet til Basns? hils ham! Mogens Frijs flger vel sine Forldre til et Bad i Sydfrankerige, nr Bordeaux, hvorhen de reise nogle Uger. Deres Naades taknemlige H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus