Dato: 14. juli 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

[Foto BO 79] Frijsenborg den 14 Juli 1865

Kjre Jonna!

Ja, jeg er paa Frijsenborg endnu. Billedet viser Dame-Kredsen om mig, du vil kjende Grevinden, maaskee ogsaa Mathilde Bournonville [damen lngst t.v.], der er Lrerinde for Ritmester Haffners Brn og var her da Brev-Billedet blev taget. - Dit Brev til mig kom over Glorup her til Frijsenborg, jeg tog virkelig her fra for en fjorten Dage siden,men det skulde nu hnde sig saa, at jeg igjen om tilbage. Dagen fr min Afreise, jeg vilde nordpaa, besge Pastor Kahr, der er gift med Kammerherreinde Neergaards ldste Datter og boende Hem ved Mariager, kom et Brev fra Engeland, fra den unge Hernhut Jakopsen, der i Tydskland, hvor han er fdt af jydske Forldre, men ikke kunde dansk selv lrte sig vort Sprog og er en saa gldende dansk, jeg har ganske sikkert / fortalt om ham. Hr. Jakopsen er blevet Geistlig i Amerika, reiser der hen, men fr han forlader Europa vil han see sine Forldre i Christiansfeld, han meente at indtrffe der den 4de eller 6 Juli, eet af hans strste nsker var at mde mig et Sted og vre en Dag eller to sammen med mig. Grevinden, som jeg havde viist hans Brev, kom tillige med Greven og foreslog mig at indbyde den unge Mand at trffe sammen med mig her paa Frijsenborg. Det var jo et overordentligt venligt Tilbud, jeg skrev strax til Jacobsen og min Reiseplan blev saledes forandret til at jeg fra Hem vendte tilbage her til for at finde Brev fra den unge Mand eller trffe ham selv. Dette forandrede hele min Reiseplan, jeg maatte mlde dette til Grev Moltke-Hvitfeldt og saaledes erholdt jeg fra ham dit kjrkomne Brev. Over Randers reiste jeg til Hem der ligger mellem mrke Lyngbakker; de nye Stuer i Prstegaarden ere smagfulde og elegante, og jeg levede her ligesaa rigt som paa det grevelige Frijsenborg, men det bedste var Hjerteligheden. Jeg traf her i Besg de to Komtesser Trampe; de havde med Fru Kahr reist / en report for mig inde i Gaarden, med vaiende Danebrogs Flag. Fire Dage blev jeg her og reiste saa over Mariager og Hobro til Randers, men jeg havde paadraget mig en svr Forkjlelse, og havde dernst det Uheld, Dagen fr min Afreise at jeg oppe paa Hem Kirkegaard, stdte mit Skinnebeen mod en Grav-Pl. Ganske febril kom jeg til Randers og laae her, havde det daarligt, i to Ntter og Dage, da tog jeg mig sammen og foer paa Jernbane til en af Stationerne hvor da Grevens Vogn hentede mig. Mit Brev til Jakopsen kom uaabnet tilbage med Tydsk Paaskrift at han ikke var at finde. Nu kunde jeg have reist til Glorup, men jeg maatte forholde mig rolig. Lgen Kancellieraad Ditzel kommer daglig og seer til mit Been, det er stdt paa det vrste Sted, jeg bader det ideligt med Blyvand, og i Dag er det saa fortrffeligt at jeg paa Sndag den 16 reise over Korser til Glorup, opgive dette Besg kan jeg ikke, nu isr da jeg to Gange har mldt mig og jeg desuden ikke heller kom forrige Sommer. Hjemfarten gaaer over / Sor hvor jeg hos Fru Ingemann bliver et Dgn, derfra, over Ringsted, har jeg nrmest til Christinelund, men jeg har ikke nogen Lyst til at gaae med Diligensen, om Natten og gjr jeg ikke det, da maa jeg tage Extrapost 9 Miil, jeg har gjort det engang tidligere og finder altsaa at den rimeligste Vei er fra Kjbenhavn, jeg lnges efter at see dig, din Mand, alle Brnene, fle mig hyggelig hos Eder, leve stille og velsignet, men der kommer, en Forskrkkelse, jeg maa jo over til Nyse! Det er smukt og venligt at Baronens gjentagne Gange have indbudt mig. Baron Christian var fornoget over et Aar siden, hjemme i Kjbenhavn og bad mig, jeg lovede det, ved mit Besg hos Eder, ifjor, snoede jeg mig fra Nys-Indbydelsen, det kan jeg ikke iaar, ja jeg er endog ndt til at mlde mig, et Andet er det da om jeg der da ere saa mange Fremmede at de ikke kunne tage modmig. Det vil vre en aabenbar Uhflighed ikke at tage derimod og det generer mig hilig, derfor, det er den aabne Udtalelse, har jeg i mit forrige Brev slet ikke talt om, naar jeg tillader mig at komme til Christinelund. Endnu kan jeg heller ikke tage Bestemmelse og hverken Du eller / din Mand ville misforstaae mig men maaskee kunne lade min Bestemmelse Jeg er endnu i stor Uvished med Portugals Reisen, thi tilses gaaer jeg ikke paa en Tid hvor Blsten raader og over Land er det en meget stor besvrlig lang Diligents Tour, det er nu at faae at vide om hvor snart en strre Strkning af Jernbane mellem Madrid og Badazjos aabnes, skeer det tidligt nste Aar, da reiser jeg i Februar. Skulde Reise opgives, da var det min Plan, men den bliver mellem os, at jeg indbyder Einar, til at gjre en lille Svip-Fart paa 6 Uger med mig til Paris, det blev da sidst i August, men dette svver endnu mere end Spanien-Reisen i det uvisse, derfor tal ikke derom.

Her er saa godt og velsignet paa Frijsenborg, jeg fler mig nu ganske hjemme og har ikke frre end tre nye Eventyr, saa at en lille Samling vist vil udkomme til Nytaar og som da strax skal flyve til Christinelund. Jeg bliver her til Sndag og er da, som sagt, - / [verst tv. p siden: BO 54] otte Dages Tid paa Glorup. Biledet paa denne Side viser mig paa Trappen til Grevens Vrelse [overstr: Indgangen her paa Gaarden]. Hils kjrligt din Mand og Brnene! Hils Frken Ancker og ligesaa Frken Bournonville; hendes Sster Mathilde var srdeles elskvrdig, behagelig at vre sammen med, begavet og beskeden. Her er paa Sndag stor Bazar paa Hinnerup Stationen, til Indtgt for de Brandlidte; her er taget over 50 Photographie-Portrtter af mig [Bo63], jeg har paa hvert af disse skrevet eet eller andet lille Vers af mine Digte og de skulle nu hver slges for 4 # Stykket for at forge Indtgten [se eksempel: Brev]. Fra din Moder har jeg faaet Brev, hun leed desvrre af Tandpine; hun raader mig til at flge Bjrnsen op til Norge og skriver at der er "rare Mennesker", ja det er jo Hovedsagen, - men jeg flyver heller sydpaa, ogsaa der ere "rare Mennesker". Stakkels Augusta Collin, skriv mig lidt til om hende, de Andre ere saa lidt meddelelige.

Hjerteligst

H. C. Andersen

[p s. 5: [[Stempel: H. C: Andersens Hus i Odense Afd VI 62 q]

[hndskrift:] Tilbagegivet. [Protokol:] Januar 1915 afstet til Fru R. Stampe der ejede Resten af Brevet]]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan, 151-154, 156, 155)