Dato: 12. juli 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

[pklbet: udsnit af BO 66]

Frijsenborg den 12 Juli 1865.

Kjre Fru Henriques!

Ja, jeg er endnu paa Frijsenborg! Det er et langt Ophold vil De sige, men her er saa smukt, stort og rigt, dertil de hjerteligste Mennesker, hos hvem jeg ret fler mig velkommen. Her. har jeg modtaget Deres Mands og Deres kjre Breve, her har jeg dertil vret flittig og skrevet hele tre nye Eventyr eller Historier. Fredag den 30 Juni begyndte jeg en lille Udflugt, besgte Prsten Kahrs i Hem, oppe ved Mariager; han er gift med en Datter af Fru Kammerherreinde Neergaard, de bo i en Hede-Egn, men Prstegaardens Stuer ere nydelige, ja elegante, og i de fire Dage jeg var der, sprudlede Champagnen, som vare vi i Frankerige. Jeg maa ellers bemrke, det er en Viin jeg ikke bryder mig om. Fra Hem vilde jeg reise over Aarhuus til Nyborg for at besge Grev Moltke-Hvitfeldt paa Glorup, men netop idet jeg forlod Frijsenborg modtog jeg fra en ung Hernhut i Engeland en Skrivelse at han forlod Europa, gik, for altid, til Amerika, men besgte frst sine Forldre i Christiansfeld, hvor han indtraf den 4 eller 6 Juli; hans srdeles nske var at trffe sammen med mig. Greven var da saa venlig at lade mig indbyde ham her til Frijsenborg, jeg skulde trffe ham her og hele min tidligere Reiseplan blev derved forandret. I Hem paadrog jeg mig en strk Forkjlelse og havde det Uheld der, Dagen fr min Afreise, at jeg paa Kirkegaarden lb mig en Pl - ikke i Kjdet, - men i Skinnebenet. Hverken dette eller Forkjlelsen brd jeg mig om, men da jeg Dagen derpaa lagde Veien over Mariager og Hobro, hvor jeg blev Natten over hos Justitsraad Christensen, forrige Directeur ved det kongelige Theater, flte jeg mig ganske ilde; imidlertid reiste jeg til Randers, men var her saa febril og uagtet jeg blev her to Dage, blev det ikke stort bedre. I Lverdags kom jeg atter til Frijsenborg; min Hernhutter-Ven, har ikke ladet hre fra sig, jeg skulde jo da kunde reise, men nei, jeg har maattet forholde mig stille, og hver Dag har Lgen, Hr Cancellieraad Ditzel, seet til mit saarede Been, der var slemt stdt, men nu er saa vel helet at jeg paa Sndag-Morgen kan reise til Glorup; imidlertid har jeg flt nogen Feber og jeg hoster en Deel. Af de mange Photographier her er taget paa Frijsenborg, sender jeg Dem tre. - Lad mig nu see at De snarest glder mig med Brev og sender dette til Glorup over Nyborg; lad mig vide lidt om Dem selv, Deres Mand og Brnene. Lad mig hre om Frknerne Price, thi gjennem Scharff hrer jeg Intet j han skriver ikke et Ord.& Hils ham! bring ogsaa hjertelig Hilsen til Professor Hedt, jeg kan vedlgge en lignende til ham fra Justitsraad Christensen i Hobro. Hils Hr Watt og Carstensen, Alle som jeg troer bevarer noget venligt Sind for mig. Jeg saae i Randers hos Consul Westermann en Broder til Hr Watt, det var et srdeles net og elskvrdigt Menneske; han, med Flere, fulgte mig til Banevognen da jeg foer til Frijsenborg. Med Portugal-Reisen er det endnu svvende, enten flyver jeg afsted frst i September eller frst i Februar, maaskee at Vorherre vil at jeg slet ikke flyver.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

E. S. Redacteur Bille med Frue og Brnene maa De endelig hilse ret hjerteligt fra mig.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 111-14)