Dato: 5. juli 1865
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

485. Fra E. Collin.

Efter min Hjemkomst fra Astrup forefandt jeg Deres Breve til mig og Jette; men jeg var for opfyldt af de ophobede Forretninger til strax at svare.–Frst bemrkes, at der ganske rigtig existerer ved Kjbenhavn en Gade som hedder: Forhaabningsholms Alle.

Med Augusta er det ikke godt; jeg vil ikke gjerne skriftlig udvikle dette nrmere og tr heller ikke characterisere Sygdommen, medens dog Alt tyder paa en Affection af Hjernen. Hun er stille, ofte aandsfravrende og ligesom ligegyldig overfor Omverdenen.

Jeg skal see at faae at vide'ndash;skjndt med endeel Besvr, da Skrike er borte'ndash;hvem der reprsenterer os i Madrid; men jeg vil raade Dem til at sprge ham om Veien til Badajoz, da det maaskee er en Omvei at kjre over Bajados, som formodenlig slet ikke existerer. -------------------

I dette ieblik kom en af mine fordums Contoir Betjente, som havde havt den Venlighed for mig selv at gaae ud i Udenrigsministeriet for at sprge derom. Der er aldeles ingen Reprsentant for os nu, hiest en jammerlig Skriver. Falbe er i Wien; gjennem ham, meente man, kunde man faae Underretning. Men det var dog for galt, saa skulde han jo skrive til Madrid etc. etc. Det gider De vel ikke indlade Dem paa. Og i Madrid findes efter Statskalenderen ingen Consul.

Nu skal jeg med Jette og Theodor ud til Fengers og spise til Middag.

5 Julii 1865.

Deres

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost