Dato: 4. juli 1865
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Christinelund d. 4de Juli 1865.

Min kjre Andersen!

Saameget end Deres elskvrdige Brev gldede mig, saa skuffet blev jeg dog over, at De ikke nvnede et Ord om at komme her? De har vel ikke isinde at lade os vente forgjves? jeg har gldet mig til Deres Komme, saa De maa ikke lade det blive opgivet.

Jeg vil nu sige Dem, hvorledes jeg antager at Somren kommer til at gaae for os, for at De derefter kan beregne, naar De helst vil glde os ved Deres Besg. Jeg antager at Frken Charlotte Bournonville kommer her d. 17de Juli, eller saa omtrent; noget nr paa samme Tid venter jeg Moder, Frken Bournonville bliver sagtens en 14 Dage. Den 23de Juli begynder Brnenes Ferie og saa venter jeg Agnete Lind; lidt ind i August kommer Ingeborg Lind og rimeligviis Frken Govl. Den 23de August ophrer Brnenes Sommerferie og dermed tage vel ogsaa Gjsterne bort. De vil altsaa see at vi ere ene nu og til den d. 17de Juli omtrent, og efter d. 23de August. Jeg vilde saa uhyre gjerne have at Frken Ancker skulde have den Fornielse at vre hjemme, mens De er her, hun stter saamegen Priis paa Dem og Deres Venlighed imod hende. Hun er her naturligviis ikke i Ferien. Jeg havde haabet, at De var kommet i denne Maaned, men jeg kan af Deres Brev ikke skjnne, naar De forlader Glorup. - Jeg vil nu, da jeg har travlt, afsende dette Brev strax, for at De kan bestemme Deres Komme efter hvad jeg her har sagt Dem om hvem vi vente, og saa beder jeg Dem med et Par Ord sige mig, hvad De tiltnker os; et ordentligere Brev, der fortller Dem lidt om vort Liv, vil da flge efter. De vil see hvor aldeles vist jeg stoler paa Deres Besg, saa mit hele Brev kun kommer til at handle derom; men jeg veed tillige, at De stter Priis paa Ro og Stilhed, derfor underretter jeg Dem om, naar De bedst finder den hos os. Og saa maa De tage tiltakke med vor Tarvelighed og mere see paa Hjertelaget end paa hvad her mangler. Levvel, kjre Andersen!

Deres gamle, hengivne

Jonna Stampe.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus