Dato: 29. juni 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

484. Til E. Collin.

Frijsenborg den 29 Juni 1865.

Kjre Ven!

Igaar skrev jeg til Deres Kone, jeg sendte ogsaa Dem Brev med fire Portrtkort, i Dag kommer endnu et Brev. Imorgen reiser jeg til Hem for at besge Pastor Kahrs, derfra skulde Reisen gaae til Glorup, hvorhen jeg bad Dem sende alle Breve til mig, i Dag, uagtet Champagnen knaldede til Afsked og der laae Roser og deilige Blomster om min Talerken, er skeet en Forandring. Jeg beder Dem at De indtil videre vil sende alle Breve til mig her til Frijsenborg, jeg reiser imorgen, men er her igjen i Lbet af otte Dage, det har jeg lovet Greven og Grevinden, jeg bliver vel da kun fire Dage men det er dog altid 6 Dage tidligere end om jeg fandt Brevene paa Glorup. Historien er: jeg fik et Brev i Dag fra Engeland, fra den unge Mand, Jakopsen, hvis Forldre, veed De boer i Christiansfeldt, jydske af Fdsel, og Snnen fdt i Tydskland, men saa aldeles Dansk ved Blod og Tanke, at han i Schlessien selv lrte sig Dansk, vilde leve og de Dansk, men Faderen holdt paa han blev Hernhutlrer og da Snnen ikke kunde og vilde vre i Tydskland gik til Engeland; husker De ham ikke, Deres Kone vil huske hvad jeg har fortalt om ham! Nu forlader han Europa og besger frst sine Forldre i Christiansfeldt. Han skal lede en Hernhutmenighed i Amerika, men hans brndende nske er at see mig fr at han reiser bort. Grevinden lste hans Brev, fortalte Greven derom og de bad mig begge, at stte ham Stvne her paa Frijsenborg og vre sammen med mig et Par Dage, og derfor skulde jeg skrive ham til, indbyde ham og altsaa selv vre her om en otte Dage. Nu er det jo uvist om han til den Tid er i Danmark og om han kommer her, men jeg skriver nu strax til Dem om mine Breve og imorgen til ham. Her lgger jeg endnu to Portrtkort i; jeg har endnu en Deel til Dem og bedre. Hils Deres Kone, Jonas og Louise. Skriv mig selv til paa Frijsenborg.

Hjerteligst H. C. Andersen.

[I Margen: ] Bed Deres Sster Fru Drevsen at sige Jonna at jeg er paa Frijsenborg til omtrent 9 Juli.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost