Dato: 28. juni 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

483. Til Henriette Collin.

Frijsenborg den 28 Juni 1865.

Kjre Fru Collin!

Det er venligt af Dem at sige mig at De fr De fik mit forrige Brev, fandt at det var lnge siden at De havde hrt fra mig, nu skal De derfor strax have Tak, i Sort paa Hvidt for Deres Skrivelse, som jeg fik i aftes, jeg havde netop da afsendt Brev til Jonna. Deres hele Brev var, om ikke i Tonen, saa i Meddelelserne, saa srdeles trist, og hvad som isr ligger mig paa Hjertet er Fru Gusta Collins Befindende, jeg lser mellem Linierne at det maa have vret en nerveus Melankoli, jeg kan saa godt tnke mig det efter de mange Prvelser der er gaaet hende over og de mange Tanker om og for Brnenes Fremtid. Det er ogsaa uendeligt trist at Jonna og Henrik skulle have det saa trykkende; det er ulykkeligt at den Moder ikke har et bldere Sind om ikke for Snnen saa for Brnebrne[ne]; Forldrenes Velvren er just deres. De selv, sidder alene med Fru Neesz'ndash;det er ogsaa trist, synes jeg'ndash;hun gjr altid et klynkende Indtryk paa mig, saa modsat det jeg har fra hendes Barndom, hvor hun var vild som en Dreng.–Jonas og Louise have det vel godt! hils dem begge. Theodor kunde gjerne have gldet mig med et Par Ord, da jeg skrev ham til, men see om han gjorte det. Hvor han vilde skrive Brev om Hvaps var paa Landet! men der er jo rigtig nok ingen Sammenligning mellem Hvaps og H. C. Andersen. Vil De hilse Fru Ingeborg Drevsen ikke blot fra mig men fra Cancellieraad Ditzel, han er i stor Virksomhed, ved Nat og Dag; nu har jeg vret over 14 Dage paa Frijsenborg, men kun seet ham to Gange. Jeg reiser her fra paa Fredag og besger da Pastor Kahrs, gift med en Datter af Kammerherreinde Neergaard, jeg har bestemt at blive der 3 a 4 Dage og reiser saa til Glorup ved Nyborg, derhen beder jeg om at nu alle Breve maa komme. Tandpine lider jeg af; de bramsenske Tnder maa jeg lgge hen. Daglig photographeres jeg her paa Gaarden; jeg har sendt Dem to Billeder, De nvne[r] ikke med et Ord disse; det synes jeg ikke om og derfor seer jeg nu ud saaledes som vedlagte Kort fremviser. Det tydske Brev De sendte mig var fra en Dame i Dobling, rimeligviis fra det bermte Galehuus i Dobling, hun nskede at staae i Brewexling med mig, naturligviis svarer jeg ikke. Om Reisen til Portugal er jeg endnu lige saa uvis, kun det veed jeg, at over dets spanske S gaaer jeg ikke i Efteraaret. Vil Deres Mand, eller Jonas, skaffe mig at vide, snarest, hvem vi have som Legation, i Madrid, nu Falbe er derfra, om det er den svenske Minister Recident Bergmann, der er sagt mig at han ogsaa er borte. Jeg vilde skrive ham snarest til for at erfare Veilngden med Diligense mellem Madrid og Bajados, det vil sige hvor lang Tid man maa kjre med Deligense, dernst vide om naar hele Jernbanen er fuldendt, skete det i nste Aar da udsatte jeg det saa lnge. Uroligt seer det for ieblikket ud i Spanien, ikke at tale om Cholera.

Jeg skriver paa en Historie: Guldskat, Begyndelsen er heldig! Og nu Lev vel! hils alle Kjre! Deres Broder med Familie er vel paa Landet?

Hils Frken Reimer!

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost