Dato: 25. juni 1865
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

482. Fra Henriette Collin.

Sndag [25. Juni 1865]

Da Deres Brev kom, kjere Andersen, sad jeg netop og talte med Jonas om den lange Tid der var hengaaet siden vi sidst hrte fra Dem, og jeg raadfrte mig med ham om hvorvidt det kunne vre foreneligt med min Vrdighed om jeg atter skrev til Dem uagtet jeg havde skrevet sidst!–Min honette Ambition leed altsaa intet Skaar dengang og Deres Brev gjorde Ende paa Tvivlen.–

Det er jo paa en vis Maade meget gldeligt at vide Dem omgivet af saa meget Godt og Rigt som De for Tiden er det, men jeg kan dog ikke ngte at det gyser i mig naar jeg saa tnker paa den Tid da De skal gaae tilbords hos os andre for at spise llebrd og kogt Kjd'ndash;Hvis det Meislingske Huus endnu existerede i uforandret Skikkelse ville jeg gjre Alt muligt for at Deres Herregaards?Besg skulle ende med et 8te Dages Ophold der,–saa ville Over Gangen ikke vre saa flelig.–At De skriver Eventyr er jo deiligt'ndash;jeg glder mig meget til at hre dem og haaber, ikke at blive den Sidste.–

Edvard og Theodor ere paa Astrup, Louise i Hellebk saa Jonas og jeg, med Fru Nees som Gjst frer vort stille Liv i Byen som for Tiden er forladt af hele vor Kreds'ndash;Gusta Collin har det omtrent som fr og uagtet hendes Tilstand for enhvr Fremmed er fuldkommen beroligende, saa er der dog endnu Adskilligt som ngster os, hendes Nrmeste.–Hos Linds er Alt vel, Ingeborg Drewsen er meget lidende af Hovedpine, Gusta boer nu i Rosenvnget for at faa mere frisk Luft og Bevgelse'ndash;Viggo tog i Fredags til Hornbek og paa Christinelund lider de ude af den Misvxt som Kulden og Trken have fremkaldt og inde af hjertels og uforskammet Opfrsel fra deres Nrmeste.–

Jonas har gjort Forsg paa at see Bjr[n]sti[e]rne B: men ikke truffet ham.–See saa! kjere Andersen nu skal De slippe for idag'ndash;Gid De fremdeles maa fle Dem saa vel og tilfreds som De nu gjr det. Deres

Jette.

Jonas og Fru Nees hilse mange Gange'ndash;ligesaa Sophie Petersen.–

Stakkels Marie Bye har den Sorg at Sigismund kom, Penge og Arbeidsls, hjem fra Sverrig hvor intet Arbeide mere fandtes, nu gaar ogsaa han hjemme og vnter.–

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost