Dato: 14. juni 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Frijsenborg den 14 Juni 1865

Kjre Fru Henriques!

men har da De og Deres ganske glemt mig? Har det kolde blsende Veir ganske faaet mig bort af Deres Tanke? Ikke et eneste lille Brev flyver til mig. Imorgen er det tre Uger siden jeg reiste fra Byen og strax da jeg naaede Basns sendte jeg en lille Skrivelse til Dem; nu er jeg for to Dage siden naaet Jylland, boer paa det storartede og dog saa hyggelige Frijsenborg, her maa jeg virkeligt hre fra Dem og det frste jeg derfor gjr i Dag, er at jeg sender Brev igjen det maa De finde Dem i. Det vil bedrve mig at hre at De eller Nogen af Deres er syg. Veiret er jo rigtignok til det. Her paa Frijsenborg have VI endnu hver Morgen lidt i Kakkelovnen. Medens jeg var paa Basns havde vi een Dag en Storm, saa at store Grantrer i Haven rykkedes op med Rod, eller la ae knkket over som Rr: Bgeskoven saae allerede ganske medtaget ud; den havde slet ikke sin Pintse-Friskhed. Paa Basns skrev jeg endelig frste Gang, efter Aar og Dag, et nyt Eventyr: "Lgtemndene ere i Byen! sagde Mosekonen". - Jeg reenskriver det nu og troer at det er ganske digterisk, friskt og levende. I Aarhuus er i denne Tid Mantzius, Dcker og Frken Rmer, de give Forestillinger; i Aalborg opholder sig Hansen, (Fader og Sn) Liebes og Frken Andersen, de give Scener af "Norma", "Faust" & - Jeg faaer nu ikke Noget at hre heraf, Aarhuus er den By som ligger Frijsenborg nrmest, men det er dog en Vei derhen paa 3 Miil; frem og tilbage har man altsaa syv Miil at kjre og det er lidt for langt for en Conserts Skyld. Fra Lissabon har jeg atter faaet Brev, min Ven O'Neil skriver at han og hans Familie vente mig ganske sikkert og at jeg bliver der Vinteren over, men jeg kan endnu ikke tage nogen fast Beslutning, Reisen er for lang og besvrlig. Lad mig dog vide hvorledes De, Deres Mand og Brnene have det; hvilke af Vennerne De see! hils dem som tnke venligt paa mig og til disse regner jeg nu Hedt, Watt, & & - jeg vil saa gjerne forlnge VenneRkken. Har De hrt fra Juliette Price? Jeg er nysgjrrig efter at vide hvorledes det deroppe gaaer med de sceniske Forestillinger. -

Seer De Deres Svigerinde Fru Melchior da hils hende ret hjerteligt og siig at jeg een af de frste Dage skriver hende til her fra Frijsenborg. Naar De nu selv snart sender mig Brev, da lad det afgaae til: Frijsenborg over Aarhuus. I Forvisning om at De og Deres Mand venligt have mig i Tanke, kommer nu dette lille Brev, som "et Ryk i rmet" om. at lade mig faae Sort paa Hvidt for at De tnke paa mig. Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 107-10)