Dato: 27. maj 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

475. Til Henriette Collin.

Basns ved Skjelskjr den 27de Mai 1865.

Kjre Fru Collin!

I Onsdags Morges Klokken fem var jeg oppe; halv Syv stod jeg i Banegaarden, hvor Frken Bjerring fra Aalborg overrakte mig en Bouquet til Afreisen, Toget brusede afsted og efter at have naaet Slagelse og sneglet frem med Deligense til Skjelskjr, kom jeg halv to til Basns. Jeg fik mine to sdvanlige Stuer ud til Haven og Sen, Solen staaer paa hele Dagen og uagtet Vinden lufter er her meget varmt; min Hoste vil imidlertid ikke forlade mig, isr Morgen og Aften er jeg en sand Hyler. Det er imidlertid deiligt at jeg er kommet fra Byen, hvor det nu begyndte at blive utaaleligt, Theatret selv er jo en sand Badstue. Jeg lser i disse Dage Heines Elementargeister og hans Gtter in Exil, de ere skrevne med letsindigt flaggrende Lune, det Mange vist vil kalde uchristeligt og jeg kan fra det Standpunkt aldeles ikke sige imod. I Dag vil jeg begynde at arbeide; en lille Historie fra Festen i Oberammergau udfolder sig mere og mere hos mig.–Begge de to hele Dage jeg har vret her, have vi besgt Skoven, kjrt igjennem den, men det er et trist Syn at see hvor kort Vaaren er her i Aar. Da jeg paa Jernbanen i Onsdags foer gjennem Skoven ved Sor vare Bgene saa friske grnne, igaar da vi her kom i Skoven, havde nsten hvert andet Blad vissent?gule Pletter; Varmen og en Mngde Insecter har i to Dage efteraargjort de grnne Trer. Naar De nu snart glder mig med Brev lad mig da endelig vide om der var Noget i Scharffs Tale at Bjrnstjerne?Bjrnson kom her i Onsdags, netop da jeg tog her paa Landet. Er det Tilfldet da siig mig om han bliver her eller reiser med Scharf og Prices tilbage til Christiania, de reise nok nste Onsdag. Jonas besgte mig Aftenen fr jeg tog bort, det forniede mig meget; hver lille Opmrksomhed mod mig, lgger jeg hen i mit Hjerte. Hils ham og Louise; jeg kunde ret nske at de snart vare paa Landet; Theodor vil vist ikke synes om det, men naar hele Huset, item Wappe, flger med kan det ikke blive saa haardt. Hils ham og siig'ndash;jeg hoster! Det frste Menneske jeg mdte her nrmest Gaarden var imidlertid en Lge, saa at jeg jo ikke er uden Hjlp, dersom jeg vilde have en saadan, og veed De hvem Lgen endogsaa var: Hr Krebs, den forrige Berlingskeredacteur! Vil De imorgen ved Theodors Kaffebord bringe hele Kredsen min hjertelige Hilsen; Fru Drevsen skal snarest faae Brev fra mig. Imorgen Middager er jeg paa Espe, jeg har maatte love at spise der med Fru Scavenius, men betinget mig at jeg er igjen paa Basns til Klokken to om Aftenen. Den unge Grevinde Moltke paa Espe, en fdt Sehsted-Juul er en meget elskvrdig ung Dame, jeg vil ikke kalde hende smuk, men komplet ladylike.

Hils Deres Mand fra mig, og lad mig nu see at jeg paa mine fire Tombola Nummere vinder i det mindste to Stykker og i Lotteriet selv, 4 eller 6000 Rdlr, saa vil jeg sige: Lykken er ikke blind, den seer godt og handler efter Synet. Det vil De ikke sige, og det er det Eneste der da ikke er godt ved Dem. Lev vel!

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost