Dato: 26. maj 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Basns ved Sk;elsk;r den 26 Mai 1865.

Kjre Fru Henriques!

Endelig er da ogsaa jeg kommet paa Landet! iforgaars gik jeg med Morgentoget fra Kjbenhavn til Slagelse, og var halv to paa det smukke Basns. Ifjor da Krigen stod paa "derovre", da Sindet var saa smerteligt betaget, kunde jeg slet ikke nyde Sommeren; den friske Skov, de blomstrende Frugttrer, al Glde i Foraaret var som en hjertels Glde og Naturen gik sin vante Gang og brd sig ikke om os. Iaar er det anderledes og jeg tnker og haaber at hjembringe baade Digte og Eventyr.

De og Deres have det velsignet og godt vil jeg haabe; siig Deres Mand og Brn at jeg inderlig varmt tnker paa dem. Snart seer De fra Huus og Have det norske Dampskib jage forbi nordpaa, Prices og Scharff ere ombord, nik ogsaa fra mig, naar De nikker derud. Jeg skulde jo have vret med, men jeg kan aldrig blive enig med mig selvom den Norges Tour og da jeg halv venter at flyve til Portugal, naar Trkfuglene drage bort, saa har jeg naturligviis heri en Grund jeg kan slaae mig til Ro paa. Gud veed om jeg flyver eller bliver. Maleren Block har jo forleden vret ude hos Dem! han vkker strax Sympati, ved sin Kunstner Dygtighed og sin Personlighed. - Watt har jeg besgt i Byen, han fortller saa livlig om Paris, ogsaa han tiltaler mig meget. Jeg er endnu ikke ganske min Forkjlelse qvit, jeg har en slem Hoste, Varmen synes ikke at faae Bugt med den. - Her paa Basns bliver jeg Pintsen over, da er det min Agt at reise til Jylland for at blive nogen Tid hos Grev Frijs paa Frijsenborg; om jeg tager til Norge eller ei, afhnger af hvad jeg hrer fra Lissabon. I Lbet af Sommeren tager jeg ogsaa til Glorup i Fyen og endelig ogsaa til Sllerd, hvor Fru Neergaard har et yndigt lille Landsted. Naar jeg er paa den Side af Landet faaer ogsaa De og Deres Mand mit Besg, men fr den Tid, og ikke sandt, om ikke lnge, faaer jeg Brev fra Dem; helst adresseret: Basns ved Skjelskjr. Bournonvilles Bog har De vel lst; De staaer omtalt deri, som vi Alle skulle omtale Dem. Bogen er let og livlig at lse og giver en god Photographie af Bournonville selv. Nu lukkes da snart Theatret; jeg kom der meget lidt i de sidste Aftener, Varmen der var ikke til at udholde, dog gad jeg nok have hrt "Figaro", men jeg var afsted Onsdag-Aften da den blev givet. Etatsraad Kranold sagde mig at til nste Saisson kom mit Drama "Mulatten" igjen paa Scenen; Gud veed om det ikke er den nye Slgt altfor lyrisk!

Nu lev vel! Gud glde og velsigne Dem og Deres.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 103-06)