Dato: 13. maj 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 13 mai 1865

Kjre fru Scavenius!

I de sidste tre Uger har jeg vret slemt plaget af forkjlelse, endnu hoster jeg og lider imellem af Hovedpine, dog i stor Bedring er jeg og haaber at blive aldeles rask Menneske igjen naar jeg kommer paa Landet og Solen vil skinne. Det var, som Deres Naade veed, min Plan at begynde min Foraars Usflugt med en lille Reise til Norge, men der er vistnok endnu for koldt og jeg har forandret Planen, ja kommer maaskee slet ikke derop iaar i det jeg saa smaat tnker paa en Reise til Portugal. Deres Naade bliver vistnok forundret ved at hre mig have saa store Planer. Her var for nogle og tyve Aar siden i Admiral Wulffs Huus, flere Aar, to unge Portugisere ONeill, de vare meget elskvrdige og livfulde, Frken Wulff besgte senere den og deres Forldre i hvis Huus i Lissabon hun blev i to Aar; det er et riigt, stort Handelshuus og den yngste af snnerne forestaar det, fra ham fik jeg i forgaars Brev at komme og blive nogle Maaneder i Lissabon og jeg har lyst dertil, men det er en slem Reise til Ses og jeg frygter for at jeg ikke har Krfter nok til at gjre den til Lands med Diligense gjennem hele Spanien; fr i Efteraaret kan der nu slet ikke vre tale derom, Sommer-Varmen holder jeg aldeles ikke ud; nu har jeg i dag skrevet til Hr ONeill, og spurgt ham om den bedste Tid at komme der og den bekvemmeste Maade at gjre Reisen, i Lbet af tre Uger venter jeg svar, og da tager jeg bestemmelse om der bliver noget af, eller om jeg foretrkker at blive i mit gode Danmark og da den varme Sommertid at besge Norge. Jeg vil altsaa begynde nu med mine smaa Udflugter og nskede helst, som et godt Varsel for det hele, frst at komme en 10 til 14 dage til Basns, derfra gaaer jeg til Glorup eller Frisenborg. Saasnart jeg nu efter Deres Naade har lst dette mit Brev faaer et par Ord fra dem at De og Frken Luzia ere hjemme og vilde see mig, skriver jeg strax og siger Dagen jeg indtrffer; fr nste uges Udgang ( de faaer dette brev i morgen, Sndag) tr jeg nok haabe Svar. Med hjertelige, rbdige Hilsener til dem og Frken og Frken Luzia, forbliver jeg Deres Naade taknemlig

Hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus