Dato: 6. marts 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Kjre Hr Watt!

Det var smukt og venligt af Dem at De midt i Paris's store Travlhed tnkte paa mig, ja gldede mig med Brev; jeg fik det ude paa Landet hvor jeg tilbragte Julen og var tilsinds strax at sende Brev igjen, men jeg havde just da Besg af min Musa og beaandet af hende har jeg siden vret saa skrivende at jeg slet ikke fik Tid til at skrive - til kjre Venner. De har rimeligviis hrt at jeg har fuldendt et nyt tre Acter romantisk Lystspil: "Da Spanierne var her". Man har stor Interesse for det ovre paa det kongelige Theater og der er allerede ansat Prve der paa om fjorten Dage. Skulde det til den Tid komme paa Scenen og / gjre god Virkning, da flyver jeg et Par Uger til Paris og det vil vre deiligt om jeg kom der fr De reiste derfra. De er nok snart som groet fast, fler Dem glad og hjemme; jeg har med stor Fornielse lst Deres interessante Breve til "Dagbladet". Dersom Frken Nielson, kjender mig af Navn, som jeg dog antager, da bring hende min hjertelige, rbdige Hilsen. Jeg vil ansee det for et stort Held, dersom jeg kommer til Paris, at hre hende som Violetta. Nu kommer da nok endelig her hjemme Hartmanns Opera Ravnen frem, den er bestemt til Opfrelse paa Kongens Fdselsdag, Prverne begynde paa Sndag. Fra Henriques og den vante Kreds man der seer kan jeg hilse. Juliette og Sophie Price, / tillige med Broderen Waldemar og Scharff reise i Sommer op til Norge hvor de optrde. Nyheder har jeg ikke at fortlle og De har jo ogsaa danske Aviser i Paris, kan saaledes godt flge med Literatur og Theater. Forni Dem nu rigtig godt, det er deilig at vre ung og ret, aandeligt, at kunne nyde det Skjnne og Gode; Livet bliver rigt ved ret at tumle sig. Hils vore Landsmnd!

Vinteren her hjemme har vret temmelig strng, Folk kjre ud ad Strandveien for at see de opskruede Iismasser; Photographerne ere i Travlhed derude. Nu begynder imidlertid Solen at vise Krfter og vi gaae i stort Sle paa Torve og i Gader; i Paris begynder / vel allerede Foraaret at ride Sommer i By.

Den unge Marineofficeer Lieutenant Kock, der gaaer i fransk Tjeneste bringer Dem her Brev og Hilsen fra mig. Han er et meget elskvrdigt og dygtigt Menneske; maaskee kjender De ham! Gid at vi snart sees, enten i Hjemmet eller Paris.

Deres hengivne H. C. Andersen.

Kjbenhavn den 7 April 1865.[Fejlskrivning for 6 marts]

Tekst fra: Helge Topse-Jensen