Dato: 1. februar 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 1 Februar 1865.

Deres Naade Vre hjerteligt takket for Deres seneste, kjre, velkomne Brev. Altsaa om en fjorten Dage har jeg den Glde at see Dem og Frken Luzia her i Byen. Mit Lystspil: Da Spanierne vare her, er fuldfrt og det er ikke umueligt at det kan blive opfrt, f.ex i April. Jeg har i henved 14 dage lidt uendeligt meget af Tandpine; det er mindre slemt nu i de senere Dage, men det rusker dog endnu i Tnderne og Veiret er ikke godt. Det er nsten farligt at gaae paa Gaderne i dette glatte fre; flere personer ere faldne og have knkket en Arm eller Been. Jeg faldt i Sndags, i hele min lngde, reiste mig strax igjen, men Dagen efter fornam jeg dog i hele Diden Faldet. Nr havde jeg ikke fundet Prologen, som Deres Naade nskede en Afskrift af; endelig var jeg dog saa heldig at sge det rette Sted; dersom mit nye Stykke kommer frem i April, da kommer jeg ikke afsted i Marts, som min tanke var; men maaskee lidt senere. I Haab at see Deres Naade og frken luzia glade og vel slutter jeg nu Brevet.

Deres taknemmelig hengivne H.C. Andersen

Prolog.

Jeg forestiller Hr Prologus,

Og Prologus er et skikkeligt Puds,

Der gjerne vil lede og stemme hver;

Det gode Sindelag raader jo her? -

Vor Jule-Lothus der stod i Knop,

I Aften skal lukke bladene op,

Og De skal see, ifald De vil,

Det bliver et Lysteligt Skuespil;

Og glde De Dem, saa klap, saa det knalder!

- Saa, det er Prologen - ! og

Tppet falder.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus